Zásady ochrany osobných údajov

Vaše informácie sú u nás v bezpečí. Chránime si ich ako vlastný majetok a nedovolíme, aby ich niekto zneužíval. Pri nákupe produktov v e-shopoch fungujeme tak, ako by sa nám to páčilo.

správca údajov

Názov: FROQUENT K.f.t.

Ústredie: Ady Endre utca 19.

Poštová adresa, vybavovanie reklamácií: 9200, Mosonmagyaróvár

E-mail: shop@froquent.com

Telefónne číslo:

Webstránka: www.froquent.com

Poskytovateľ hostingu

Názov: Shopify Inc.

Mailová adresa: 

Popis správy údajov vykonávanej počas prevádzky internetového obchodu

Informácie o používaní cookies

čo je to cookie?

Správca údajov používa pri návšteve webovej stránky takzvané cookies. Informačný balík súborov cookie a listov, ktoré naša webová stránka odosiela do vášho prehliadača, aby sa uložili určité vaše nastavenia, uľahčilo používanie našej webovej stránky a pomohli nám zhromažďovať niektoré relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

Niektoré súbory cookie neobsahujú osobné informácie a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivého používateľa, niektoré však obsahujú jedinečný identifikátor – tajnú, náhodne vygenerovanú postupnosť čísel – ktoré vaše zariadenie ukladá, čím zabezpečuje vašu identitu. Prevádzková doba každého súboru cookie (súboru cookia) je popísaná v príslušnom popise každého súboru cookie (súboru cookie).

Právne pozadie a právny základ pre súbory cookie:

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 nariadenia. Váš súhlas podľa článku 1 ods. 1 písm.

Hlavné funkcie súborov cookie používaných webom sú:

Súbor cookie relácie: Tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby, ich životnosť po zatvorení prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

Vekovo obmedzený súbor cookie obsahu: Tieto cookies potvrdzujú skutočnosť, že vekovo obmedzený obsah bol schválený a že dotknutá osoba má do zatvorenia prehliadača viac ako 18 rokov.

Odkaz na súbor cookie: Zaznamenáva sa, z akej externej stránky návštevník na stránku prišiel. Vydržia, kým nezatvoríte prehliadač.

Naposledy zobrazený súbor cookie produktu: Zachytáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezeral. Ich životnosť je 60 dní.

Naposledy zobrazené súbory cookie kategórie: Zaznamenáva poslednú prezeranú kategóriu. Čas použiteľnosti je 60 dní.

Odporúčané cookies produktov: Funkcia „odporučiť priateľovi“ zachytáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť. Čas použiteľnosti je 60 dní.

Mobilná verzia, dizajnový súbor cookie: Rozpozná zariadenie používané návštevníkom a prepne sa do úplného zobrazenia na mobile. Má životnosť 365 dní.

Súbor cookie prijímania súborov cookie: Návštevou stránky súhlasíte s vyhlásením o ukladaní cookies v okne s upozornením. Má životnosť 365 dní.

Súbory cookie košíka: Eviduje produkty vložené do košíka. Má životnosť 365 dní.

Súbor cookie inteligentnej ponuky: Nastavuje podmienky pre zobrazovanie inteligentných ponúk (napr. či už bol návštevník na stránke, či máte objednávku). Čas použiteľnosti je 30 dní.

Výstupný súbor cookie č. 2: Možnosť č. 2 opustí návštevníka po 90 dňoch. Čas použiteľnosti je 90 dní.

Backend ID cookie: ID koncového servera obsluhujúceho stránku. Trvá, kým nezatvoríte prehliadač.

Cookies nevyhnutne potrebné na prevádzku: Tieto cookies sú nevyhnutné pre používanie webovej stránky a umožňujú vám využívať základné funkcie webovej stránky. Bez nich vám mnohé funkcie stránky nebudú dostupné. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená len na dobu trvania relácie.

Súbor cookie relácie: Tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby, ich životnosť po zatvorení prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

Vekovo obmedzený súbor cookie obsahu: Tieto cookies potvrdzujú skutočnosť, že vekovo obmedzený obsah bol schválený a že dotknutá osoba má do zatvorenia prehliadača viac ako 18 rokov.

Odkaz na súbor cookie: Zaznamenáva sa, z akej externej stránky návštevník na stránku prišiel. Vydržia, kým nezatvoríte prehliadač.

Naposledy zobrazený súbor cookie produktu: Zachytáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezeral. Ich životnosť je 60 dní.

Naposledy zobrazené súbory cookie kategórie: Zaznamenáva poslednú prezeranú kategóriu. Čas použiteľnosti je 60 dní.

Odporúčané cookies produktov: Funkcia „odporučiť priateľovi“ zachytáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť. Čas použiteľnosti je 60 dní.

Mobilná verzia, dizajnový súbor cookie: Rozpozná zariadenie používané návštevníkom a prepne sa do úplného zobrazenia na mobile. Má životnosť 365 dní.

Súbor cookie prijímania súborov cookie: Návštevou stránky súhlasíte s vyhlásením o ukladaní cookies v okne s upozornením. Má životnosť 365 dní.

Súbory cookie košíka: Eviduje produkty vložené do košíka. Má životnosť 365 dní.

Súbor cookie inteligentnej ponuky: Nastavuje podmienky pre zobrazovanie inteligentných ponúk (napr. či už bol návštevník na stránke, či máte objednávku). Čas použiteľnosti je 30 dní.

Výstupný súbor cookie č. 2: Možnosť č. 2 opustí návštevníka po 90 dňoch. Čas použiteľnosti je 90 dní.

Backend ID cookie: ID koncového servera obsluhujúceho stránku. Trvá, kým nezatvoríte prehliadač.

Ak nesúhlasíte s používaním cookies, niektoré funkcie vám nebudú dostupné. Viac informácií o odstránení súborov cookie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 • Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Hrana: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookie

 

Kontakt

Napríklad, ak máte o nás e-mail, kontaktný formulár alebo telefonát o produkte. Predbežný kontakt nie je povinný, môžete si ho kedykoľvek objednať z e-shopu.

 

Dáta spravované
Informácie, ktoré ste poskytli počas kontaktu.

 

 

Trvanie správy údajov
Údaje budeme spracovávať len do ukončenia kontaktu.

 

 

Právny základ pre správu údajov
Váš dobrovoľný súhlas, ktorý poskytujete správcovi údajov tým, že nás kontaktujete. [Nariadenie 6. spracúvanie údajov podľa článku 1 ods. 1 písm. a)]

Kontakt

 

Napríklad, ak máte o nás e-mail, kontaktný formulár alebo telefonát o produkte. Predbežný kontakt nie je povinný, môžete si ho kedykoľvek objednať z e-shopu.

 

Dáta spravované
Informácie, ktoré ste poskytli počas kontaktu.

 

 

Trvanie správy údajov
Údaje budeme spracovávať len do ukončenia kontaktu.

 

 

 

Právny základ pre správu údajov
Váš dobrovoľný súhlas, ktorý poskytujete správcovi údajov tým, že nás kontaktujete. [Nariadenie 6. spracúvanie údajov podľa článku 1 ods. 1 písm. a)]

Registrácia na webovej stránke

 

Uložením údajov poskytnutých pri registrácii môže prevádzkovateľ poskytnúť pohodlnejšiu službu (napr. údaje dotknutej osoby nemusia byť pri opätovnom nákupe opätovne poskytnuté) Registrácia nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy

 

Dáta spravované
Počas správy údajov Správca údajov spravuje vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpeného produktu a dátum nákupu.

 

 

Trvanie správy údajov
Do odvolania vášho súhlasu.

 

 

Právny základ pre správu údajov
Váš dobrovoľný súhlas s registráciou u správcu údajov [článok 6 nariadenia]. spracúvanie údajov podľa článku 1 ods. 1 písm. a)]

 

Spracovanie objednávky

Počas spracovania objednávok sú potrebné činnosti správy údajov za účelom plnenia zmluvy.

 

Dáta spravované
Počas správy údajov Správca údajov spravuje vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, charakteristiku zakúpeného produktu, číslo objednávky a dátum nákupu.

 

Ak ste v internetovom obchode zadali objednávku, správa údajov a poskytovanie údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

Trvanie správy údajov
Údaje budú spracované po dobu 5 rokov v súlade s občianskoprávnou premlčacou dobou.

 

Právny základ pre správu údajov
Plnenie zmluvy. [Nariadenie 6. spracúvanie údajov podľa článku 1 ods. 1 písm. b)]

Vystavenie faktúry

Proces správy údajov sa vykonáva za účelom vystavenia faktúry v súlade so zákonom a splnenia povinnosti viesť účtovnú evidenciu. The St. Podľa § 169 ods. 1 až 2 sú spoločnosti povinné uchovávať účtovný doklad, ktorý priamo a nepriamo podporuje účtovnú evidenciu.

 

Dáta spravované
Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, daňové číslo

 

 

Trvanie správy údajov
Vystavené faktúry vystavuje zákon. Podľa § 169 ods. 2 sa musí uchovávať 8 rokov odo dňa vystavenia faktúry.

 

 

Právny základ pre správu údajov
Zákon CXXVII z roku 2007 o dani z pridanej hodnoty. Vyhotovenie faktúry je podľa § 159 ods. 1 zákona povinné a musí sa uchovávať 8 rokov podľa § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve [§ 6 vyhlášky. spracúvanie údajov podľa článku 1 ods. 1 písm. c)].

 

Správa dát súvisiacich s prepravou tovaru

Proces správy údajov prebieha za účelom doručenia objednaného produktu.

Dáta spravované
Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie správy údajov
Prevádzkovateľ spracúva údaje po dobu trvania doručovania objednaného tovaru.

 

Právny základ pre správu údajov
Plnenie zmluvy [Nariadenie 6. spracúvanie údajov podľa článku 1 ods. 1 písm. b)].

Príjemcovia a spracovatelia údajov spracovania údajov súvisiacich s prepravou tovaru

Meno príjemcu: TNT

Sídlo adresáta:

Telefónne číslo príjemcu: 

Emailová adresa príjemcu: 

Webová stránka príjemcu:

Kuriérska služba sa podieľa na doručení objednaného tovaru na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

Vybavovanie záručných a pozáručných reklamácií

Záruka a reklamácie podliehajú 19/2014. (IV. 29.) Musíme sa riadiť pravidlami Nariadenia NGM, ktoré tiež stanovuje, ako máme nakladať s vašou reklamáciou.

Dáta spravované

Pri vybavovaní záručných a pozáručných reklamácií platí 19/2014. (IV. 29.) Musíme dodržiavať pravidlá nariadenia o NGM.

 

O nám nahlásenej záruke alebo reklamácii sme v zmysle nariadenia povinní viesť protokol, v ktorom uvedieme:a) vaše meno, adresu a vyhlásenie, že súhlasíte so spracovaním údajov zaznamenaných v zápisnici v zmysle nariadenia,
b) názov a kúpnu cenu hnuteľného majetku predávaného v rámci zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami,
c) dátum plnenia zmluvy,
d) dátum oznámenia chyby,
e) popis chyby,
f) právo, ktoré si želáte uplatniť na základe vašej záruky alebo záručného nároku, a
g) spôsob vybavenia záruky alebo záručnej reklamácie alebo dôvod zamietnutia reklamácie alebo práva na jej uplatnenie.
b) údaje potrebné na identifikáciu veci,
c) dátum prevzatia veci a
d) dátum, kedy môžete opravenú položku prevziať. Trvanie správy údajov
Podnik uchováva záznam o záruke alebo reklamácii spotrebiteľa po dobu troch rokov odo dňa jej uplatnenia a na požiadanie ju predloží kontrolnému orgánu.

 

 

 

Právny základ pre správu údajov
Právnym základom spracovania údajov je 19/2014. (IV. 29.) Nariadenie NGM [4. 1 a § 6 ods. 1] [6. vyhláška. spracúvanie údajov podľa článku 1 ods. 1 písm. c)].

Vybavovanie iných sťažností spotrebiteľov

 

Na vybavovanie sťažností spotrebiteľov je zavedený proces správy údajov. Ak ste nám podali sťažnosť, správa údajov a poskytovanie údajov je nevyhnutné.

 

Dáta spravované
Meno zákazníka, telefónne číslo, emailová adresa, obsah reklamácie.

 

 

Trvanie správy údajov
Záručné nároky sú podľa zákona o ochrane spotrebiteľa zachované po dobu 5 rokov.

 

 

 

Právny základ pre správu údajov
Či už máte sťažnosť na svoje dobrovoľné rozhodnutie, ak nás však kontaktujete, pozrite si CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § (7) sme povinní reklamáciu uchovávať 5 rokov [§ 6 vyhlášky. spracúvanie údajov podľa článku 1 ods. 1 písm. c)].

Údaje spracúvané v súvislosti s overiteľnosťou súhlasu

 

Počas registrácie, objednávania a prihlásenia sa na odber noviniek IT systém ukladá IT údaje súvisiace so súhlasom pre neskoršie overenie.

Dáta spravované
Dátum súhlasu a IP adresa dotknutej osoby.

Trvanie správy údajov
Vzhľadom na zákonné požiadavky musí byť súhlas možné neskôr overiť, takže doba uchovávania údajov bude uložená do uplynutia doby spracúvania údajov.

Právny základ pre správu údajov
článku 7 nariadenia. Článok 1 ods. 1 stanovuje túto povinnosť. [Nariadenie 6. spracovanie údajov podľa článku 1 ods. 1 písm. c)]

Správa údajov na marketingové účely

Správa údajov súvisiacich so zasielaním newsletterov

 

Dáta spravované
Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

 

Trvanie správy údajov
Do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

 

Právny základ pre správu údajov
Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov prihlásením sa na odber noviniek [Nariadenie 6. spracúvanie údajov podľa článku 1 ods. 1 písm. a)]

 

Dodatočná správa údajov

Ak chce Prevádzkovateľ vykonávať ďalšie spracúvanie údajov, poskytne predbežné informácie o podstatných okolnostiach spracúvania údajov (právne pozadie a právny základ správy údajov, účel správy údajov, rozsah spracúvaných údajov, trvanie správy údajov).

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Prevádzkovateľ musí vyhovieť písomným žiadostiam úradov o údaje na základe zákonného splnomocnenia. Správca údajov informuje o dátových prenosoch v Infotv. V súlade s § 15 ods. 2 až 3 prevádzkovateľ vedie záznamy (ktorému orgánu, aké osobné údaje, na akom právnom základe, kedy ich prevádzkovateľ prenáša), ktorých obsah prevádzkovateľ poskytne na požiadanie, pokiaľ jej zverejnenie nevylučuje zákon.

Spracovanie údajov na uchovávanie osobných údajov

Meno spracovateľa údajov: wenbnode

Kontaktné údaje spracovateľa údajov:

Ústredie:

Webstránka: webnode.com

 

Spracovateľ uchováva osobné údaje na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Nemáte prístup k osobným údajom.

 

Činnosti spracovania údajov súvisiace s newslettermi

 

Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: Smaremailing

Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém: 

Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém: 

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na zasielanie newslettera.

Spracovanie fakturačných údajov

Meno spracovateľa údajov: 

Sídlo spracovateľa údajov:

Webová stránka spracovateľa údajov: 

Spracovateľ údajov sa podieľa na evidencii účtovných dokladov na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Spracovateľ pri tom poskytne meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na vedenie účtovníctva v súlade s ustanoveniami zákona. Spravuje sa po dobu podľa § 169 ods. 2, po uplynutí ktorej sa zrušuje.

Spracovanie údajov súvisiacich s prevádzkou CRM systému

Meno spracovateľa údajov: Webnode

Sídlo spracovateľa údajov: 

Webová stránka spracovateľa údajov: unas.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na evidencii objednávok na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno, adresu, telefónne číslo, číslo a dátum objednávok v občianskoprávnej premlčacej lehote.

Vaše práva pri správe údajov

Počas doby spracúvania údajov máte v súlade s ustanoveniami vyhlášky nasledovné práva:

 • právo odvolať súhlas
 • prístup k osobným údajom a informáciám súvisiacim so spracovaním údajov
 • právo na opravu
 • obmedzenia správy údajov,
 • právo na zrušenie
 • právo protestovať
 • právo na prenosnosť.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, bude to zahŕňať vašu identifikáciu a Správca údajov s vami musí komunikovať. Osobné údaje budú preto potrebné na účely identifikácie (identifikácia však môže byť založená iba na údajoch, ktoré o vás Prevádzkovateľ aj tak nakladá) a vaše sťažnosti na spracovanie údajov budú dostupné na e-mailovom účte správcu v lehote uvedenej v tomto letáku. . Ak ste boli našim zákazníkom a chceli by ste sa identifikovať na účely reklamácie alebo záruky, uveďte na účely identifikácie svoje ID objednávky. Pomocou toho vás tiež môžeme identifikovať ako zákazníka.

Na sťažnosti súvisiace so správou údajov odpovie Správca údajov najneskôr do 30 dní.

Právo odvolať súhlas

Svoj súhlas so spracovaním údajov máte právo kedykoľvek odvolať, pričom v takom prípade budú poskytnuté údaje z našich systémov vymazané. Upozorňujeme však, že v prípade nevybavenej objednávky môže mať zrušenie za následok, že vám nebudeme môcť doručiť. Okrem toho, ak sa nákup už uskutočnil, nebudeme môcť vymazať vaše fakturačné údaje z našich systémov v súlade s účtovnými zásadami a ak nám dlhujete dlh, môžeme vaše údaje spracovať v prípade odstúpenia od súhlas.

Prístup k osobným údajom

Máte právo získať spätnú väzbu od Správcu údajov o tom, či prebieha spracovanie vašich osobných údajov, a ak práve prebieha spracovanie údajov, máte právo:

 • mať prístup k spracúvaným osobným údajom a
 • informovať správcu údajov o nasledujúcich informáciách:
  • účely správy údajov;
  • kategórie osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú;
  • informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, s ktorými alebo s ktorými Prevádzkovateľ komunikoval alebo bude komunikovať osobné údaje;
  • plánované obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto obdobia;
  • právo požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  • ak údaje neboli zhromaždené od vás, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
  • skutočnosť automatizovaného rozhodovania (ak bol takýto postup použitý), vrátane profilovania, a aspoň v týchto prípadoch zrozumiteľné informácie o použitej logike a dôsledkoch pre takúto správu údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás.

Účelom uplatnenia tohto práva môže byť zistenie a overenie zákonnosti spracúvania údajov, preto si Prevádzkovateľ môže za poskytnutie informácie v prípade opakovaných žiadostí o informácie účtovať primeraný poplatok.

Prístup k osobným údajom zabezpečuje Prevádzkovateľ tak, že Vám po Vašej identifikácii zašle spracúvané osobné údaje a informácie e-mailom. Ak máte registráciu, poskytneme vám prístup, aby ste si mohli prezerať a overovať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, po prihlásení sa do vášho používateľského účtu.

Vo svojej žiadosti uveďte, či žiadate o prístup k osobným údajom alebo informáciám o vašom spracúvaní.

Právo na opravu

Máte právo na žiadosť prevádzkovateľa bezodkladne opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Právo na obmedzenie spracúvania údajov

Máte právo na žiadosť správcu údajov obmedziť spracúvanie údajov, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • namietate správnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, ktorá umožňuje správcovi údajov skontrolovať správnosť osobných údajov, ak je možné presné údaje zistiť ihneď, obmedzenie sa neuskutoční;
 • spracovanie je protizákonné, ale namietate proti vymazaniu údajov z akéhokoľvek dôvodu (napríklad preto, že údaje sú pre vás dôležité na uplatnenie právneho nároku), takže nepožadujete vymazanie údajov, ale požadovať obmedzenie jeho používania;
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účel spracúvania údajov, ale Vy ich požadujete na uplatnenie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov; posadnutosť
 • Vzniesli ste námietku proti spracovaniu, ale oprávnený záujem správcu údajov môže odôvodniť aj spracovanie údajov, pričom v takom prípade, kým oprávnené dôvody správcu údajov neprevážia nad vašimi oprávnenými dôvodmi, bude spracovanie údajov obmedzené.

Ak je spracúvanie obmedzené, možno tieto osobné údaje s výnimkou ich uchovávania spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo ochrany právnych nárokov alebo ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo dôležitý verejný záujem Únie alebo členského štátu.

Správca údajov vás bude o zrušení obmedzenia spracúvania údajov informovať vopred (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia).

Právo na zrušenie

Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak existuje niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ zhromaždil alebo inak spracúval;
 • odvoláte svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu založenému na oprávnenom záujme a neexistuje žiadny prevažujúci oprávnený dôvod (tj oprávnený záujem) na spracovanie údajov,
 • osobné údaje boli spracúvané správcom nezákonne a toto bolo zistené na základe sťažnosti,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov.

Ak prevádzkovateľ z akéhokoľvek zákonného dôvodu zverejnil osobné údaje, ktoré o vás spracúva, a je povinný ich vymazať z niektorého z vyššie uvedených dôvodov, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení na zverejnenie údajov, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na implementáciu.ostatní správcovia údajov, že ste požiadali o vymazanie odkazov na predmetné osobné údaje alebo o kópiu či duplikát týchto osobných údajov.

Vymazanie sa neuplatňuje, ak sa vyžaduje spracovanie údajov:

 • na účely výkonu práva na slobodu prejavu a informácií;
 • na splnenie povinnosti podľa práva EÚ alebo členského štátu spracúvať osobné údaje (napríklad spracúvanie na základe fakturácie, keďže vedenie účtu vyžaduje zákon) alebo vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • na podanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov (napr ak má voči vám prevádzkovateľ reklamáciu a ešte ju nesplnil, alebo sa spracúva sťažnosť spotrebiteľa alebo spracúvanie údajov).

Právo protestovať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu z dôvodov súvisiacich s Vašou situáciou. Prevádzkovateľ v tomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže, že spracúvanie je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ktoré súvisia s podávaním, uplatňovaním alebo ochranou právnych nárokov. .

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho získavania podnikania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás na tento účel týka, vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s priamym získavaním podnikania. Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho obchodného získavania, osobné údaje sa už na tento účel nesmú spracúvať.

Právo na prenosnosť

Ak sa spracúvanie údajov vykonáva automatizovaným spôsobom alebo ak je spracúvanie údajov založené na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať Správcu o poskytnutie údajov, ktoré ste Správcovi poskytli vo formáte xml, JSON alebo vo formáte csv. ak je to technicky možné, môže prevádzkovateľ požiadať, aby údaje v tejto forme preniesol inému prevádzkovateľovi.

Automatizované rozhodovanieMáte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie (vrátane profilovania) založené výlučne na automatizovanom spracúvaní údajov, ktoré by malo na vás právne účinky alebo by sa vás podobne dotýkalo. V takýchto prípadoch prevádzkovateľ prijme primerané opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane prinajmenšom práva dotknutej osoby požadovať ľudský zásah, vyjadriť svoj názor a namietať proti rozhodnutie.

Vyššie uvedené neplatí, ak rozhodnutie:

 • Nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;
 • právo EÚ alebo členského štátu uplatniteľné na prevádzkovateľa, ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; posadnutosť
 • na základe vášho výslovného súhlasu.

Prihláste sa do registra ochrany osobných údajov

Infotv. V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov mal prevádzkovateľ oznámiť určité operácie spracovania údajov registru ochrany údajov. Táto ohlasovacia povinnosť je v roku 2018. 25. mája prestalo dňom.

Opatrenia na zabezpečenie údajov

Správca údajov vyhlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj náhodným zničením a poškodením, ako aj pred zneprístupnením osobných údajov v dôsledku zmien v používanej technológii.

Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že jeho správcovia údajov pri práci s vašimi osobnými údajmi prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie údajov.

Prostriedky

Ak podľa Vášho názoru prevádzkovateľ porušil akékoľvek zákonné ustanovenie o spracúvaní údajov alebo nevyhovel niektorej z jeho žiadostí, Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií môže začať prešetrenie s cieľom ukončiť údajné nezákonné spracúvanie údajov (e-mailom adresa: 1363 Budapešť, Pf. 9., e-mailom: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že v prípade porušenia zákonných ustanovení o spracúvaní údajov, alebo ak Prevádzkovateľ nevyhovie niektorej z Vašich žiadostí, môžete podať proti Prevádzkovateľovi občianskoprávnu žalobu na súde.

Úprava informácií o správe údajov

Správca údajov si vyhradzuje právo zmeniť tieto informácie o správe údajov spôsobom, ktorý neovplyvní účel a právny základ spracúvania údajov. Používaním webovej stránky po tom, čo zmena nadobudne účinnosť, súhlasíte s upraveným vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Ak chce Prevádzkovateľ v súvislosti so zhromaždenými údajmi vykonať ďalšie spracovanie údajov na iný účel, než je účel ich zhromažďovania, pred ďalším spracovaním údajov vás bude informovať o účele spracovania údajov a o nasledujúcich informáciách:

 • dobu uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie doby uchovávania;
 • právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu a právo na spravodlivosť;
 • v prípade spracovania údajov na základe súhlasu môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • či je poskytnutie osobných údajov založené na zákone alebo zmluvnej povinnosti alebo predpokladom uzavretia zmluvy a či máte povinnosť osobné údaje poskytnúť a aké môžu byť dôsledky nesprístupnenia;
 • skutočnosť automatizovaného rozhodovania (ak bol takýto postup použitý), vrátane profilovania, a aspoň v týchto prípadoch zrozumiteľné informácie o použitej logike a dôsledkoch pre takúto správu údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás.

Spracovanie údajov môže začať až potom, ak je právnym základom spracovania údajov súhlas, musíte okrem informácií súhlasiť aj so spracovaním údajov.

 

Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o správe údajov súvisiace s prevádzkou internetového obchodu v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len: nariadenie). GDPR) a CXII z roku 2011. TV. (ďalej: Infotv.) Založené na.

Často 21.3.2021