website

Polityka zwrotów

Stoimy za naszymi produktami i ważne jest dla nas, abyś był z nich zadowolony. Ponieważ jednak nasze produkty są towarami cyfrowymi, które wysyłamy za pośrednictwem Internetu, zazwyczaj nie oferujemy zwrotu pieniędzy.

Jeśli zmienisz zdanie na temat zakupu i nie pobrałeś naszego produktu (widzimy to), z przyjemnością zwrócimy Ci cenę na żądanie.

Żądania zwrotu po zakupie naszych produktów (bez pobierania) będą rozpatrywane indywidualnie i będą wydawane według naszego wyłącznego uznania. Ewentualne prośby o zwrot pieniędzy muszą zostać przesłane w ciągu trzydziestu (30) dni od pierwotnego zakupu.

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykonane w następujących przypadkach:
Sprzedawca wyraźnie zwraca uwagę, że nie możesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z 45/2014 (II.26.) Korm. Art. 29 dekretu. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:
• w przypadku umowy o świadczenie usługi, po spełnieniu świadczenia w całości, jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęto za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, a konsument uznał, że traci prawo odstąpienia od umowy po wykonanie usługi jako całości;
• w odniesieniu do produktu lub usługi, których cena lub cena nie podlega ewentualnym wahaniom w terminie, w którym podmiot rynku finansowego może skorzystać z prawa odstąpienia;
• w przypadku produktu nieprefabrykowanego, który został wyprodukowany na zlecenie konsumenta lub na jego wyraźne żądanie, lub w przypadku produktu wyraźnie dostosowanego do potrzeb konsumenta;
• dla produktów łatwo psujących się lub krótkotrwałych;
• w przypadku produktu zapieczętowanego, którego ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie można zwrócić po otwarciu po dostarczeniu;
• o towar, który po dostarczeniu, ze swej natury, zostaje nierozłącznie zmieszany z innym towarem;
• w przypadku napoju alkoholowego, którego rzeczywista wartość uzależniona jest od wahań rynkowych pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy i którego cena została uzgodniona przez strony w momencie zawarcia umowy sprzedaży, ale który nie jest wykonywany do dnia trzydziestego dnia po jej zakończeniu;
• w przypadku umowy handlowej, w której przedsiębiorca odwiedza konsumenta na wyraźne żądanie konsumenta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
• o sprzedaż i zakup zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz kopii oprogramowania komputerowego, jeżeli konsument otworzył opakowanie po dostarczeniu;
• o gazety, czasopisma i periodyki, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• w przypadku zamówień udzielanych w drodze aukcji publicznej;
• w przypadku umowy o świadczenie usług noclegowych, transportowych, najmu samochodów, gastronomicznych lub wypoczynkowych, z wyjątkiem usługi mieszkaniowej, jeżeli został określony w umowie termin lub termin wykonania;
• w przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, a konsument jednocześnie oświadczył, że po rozpoczęciu świadczenia traci prawo odstąpienia od umowy;

częste 08.06.2022