Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

Vaše informácie sú u nás v bezpečí. Chránime si ich ako vlastný majetok a nedovolíme, aby ich niekto zneužíval. Pri nákupe produktov v e-shopoch fungujeme tak, ako by sa nám to páčilo.

Podmienky ochrany osobných údajov na platforme Shopify

Účinné od: [22.10.2023]

Vitajte na našom e-shope! Tieto podmienky ochrany osobných údajov popisujú, ako zbierame, používame a chránime osobné údaje našich zákazníkov. Všetky osobné údaje budú spracovávané v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

1. Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje zbierame na účely:

 • Spracovania objednávok a doručovania tovaru.
 • Zabezpečenia komunikácie s vami o vašich objednávkach.
 • Zasielania informácií o našich produktoch a ponukách na základe vášho súhlasu.

2. Právny základ spracovania

Osobné údaje spracovávame na nasledovných právnych základoch:

 • Plnenie zmluvy: Spracovanie údajov je nevyhnutné na realizáciu vašich objednávok.
 • Súhlas: Ak je to potrebné, budeme žiadať váš súhlas pre zasielanie marketingových informácií.

3. Aké údaje sa zbierajú

Zbierame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktné údaje (email, telefón)
 • Adresa doručenia
 • Údaje o objednávkach
 • Platobné údaje (Platí využívanie platobnej brány kde mi priamo nemáme prístup. Stripe, Visa)

4. Ako dlho sa údaje uchovávajú

Osobné údaje uchovávame iba počas nevyhnutného obdobia na splnenie ich účelu, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Práva dotknutej osoby

Máte nasledujúce práva ohľadom svojich osobných údajov:

 • Právo na prístup k údajom
 • Právo na opravu údajov
 • Právo na výmaz údajov
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Právo na odvolanie súhlasu

6. Súhlas s ochranou osobných údajov

Ak ste nám poskytli súhlas na zasielanie marketingových informácií, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

7. Bezpečnosť údajov

Zabezpečujeme ochranu osobných údajov prostredníctvom technických a organizačných opatrení, ktoré zamedzujú neoprávnenému prístupu a zneužitiu údajov.

8. Prenos osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami, s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu vašej objednávky (napríklad dopravcovia).

9. Sťažnosti a kontakty

Ak máte akékoľvek sťažnosti alebo otázky ohľadom ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na [shop@froquent.com].

10. Zmeny v podmienkach ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo meniť tieto podmienky ochrany osobných údajov a budeme vás informovať o týchto zmenách.

11. Platnosť a súhlas

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné od [22.10.2023]. Súhlasom s týmito podmienkami potvrdzujete, že ste ich prečítali a súhlasíte s nimi.