website

Käyttöehdot

 

Johdanto

Tervetuloa sivuillemme! Kiitos luottamuksestasi ostokseesi! Tämä verkkokauppa on luotu Consumer Friendly GTC -generaattorilla. Jos sinulla on kysyttävää näistä yleisistä ehdoista, verkkosivuston käytöstä, yksittäisistä tuotteista, ostoprosessista tai jos haluat keskustella yksilöllisistä tarpeistasi kanssamme, ota yhteyttä henkilökuntaamme antamiemme yhteystietojen kautta!

Painatus: Palveluntarjoajan tiedot (Myyjä, Yritys)

Nimi: FROQUENT K.f.t.

Päämaja: Honvéd utca 2.

Postitusosoite: 9200. Mosonmagyaróvár, UNKARI

Rekisteröintiviranomainen: Győrin kunta

Rekisterinumero:08-09-032659

Veronumero: HU28991908 / 2899/908-2-08

Euroopan yksilöllinen tunniste: HUOCCSZ.08-09-032659

Edustaja: Emil Georgiev

Puhelinnumero: +36309033357

Sähköposti: info@froquent.com

Verkkosivusto:froquent.com

Pankkitilinumero: Budapest Bank - Unkari - IBAN: HU27-10100778-63453600-01005007

Palveluntarjoajan tiedot: Nimi: Shopify Inc.   Päämaja: O'Connor Street 151, Maantaso ottawa, PÄÄLLÄ K2P 2L8 Kanada

 

 

Käsitteet

Minä pelkään: Myyjä ja ostaja yhdessä

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka toimii ammattinsa, ammattinsa tai liiketoimintansa ulkopuolella

Kuluttajasopimus: sopimus, jossa yksi osapuolista on oikeutettu kuluttajaksi

Verkkosivusto: tämä verkkosivusto, jota käytetään sopimuksen tekemiseen

Sopimus: Myyjän ja ostajan välinen kauppasopimus käyttämällä Verkkosivustoa ja sähköpostia

Laite, joka mahdollistaa viestinnän poissaolijoiden välillä: väline, jolla voidaan tehdä sopimusilmoitus sopimuksen tekemiseksi osapuolten poissa ollessa. Tällainen laite sisältää erityisesti vastaanottajan tai osoitteettoman lomakkeen, vakiokirjeen, ilmoituksen lehdistössä, luettelon, puhelimen, faksin ja Internet-yhteyslaitteen.

Sopimus poissaolijoiden välillä: kuluttajasopimus, joka sopimustuotteen tai -palvelun tarjoamiseksi järjestetyn etämyyntijärjestelmän yhteydessä tehdään ilman osapuolten samanaikaista fyysistä läsnäoloa osapuolten toimesta käyttämällä vain etäviestintävälinettä sopimuksen tekemiseen

Tuote: kaikki Verkkosivuston tarjoama ja verkkosivustolla myytäväksi tarkoitettu irtain omaisuus, joka on sopimuksen kohteena

Sitoumus: henkilö, joka harjoittaa ammattia, liiketoimintaa tai ammattia

Ostaja / Sinä: henkilö, joka tekee sopimuksen ostotarjouksen tekemisestä Verkkosivuston kauttaTakuu: Kun on kyse kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä tehdyistä sopimuksista (jäljempänä kuluttajasopimus) siviililain mukaisesti,

 • sopimuksen täytäntöönpanosta annettu takuu, jonka yritys sitoutuu vapaaehtoisesti sen lisäksi, että sillä ei ole laillista velvoitetta täyttää sopimus asianmukaisesti, ja
 • lakisääteinen takuu

Asiaa koskeva lainsäädäntö

Sopimukseen sovelletaan Unkarin lain säännöksiä ja erityisesti seuraavia säädöksiä:

 • 1997 CLV. Kuluttajansuojalaki
 • CVIII vuodelta 2001 Laki tietyistä sähköisen kaupan palvelujen ja tietoyhteiskunnan palvelujen kysymyksistä
 • Laki V 2013 siviililakista
 • 151/2003. (IX.22.) Valtioneuvoston asetus kestokulutustavaroiden pakollisesta takuusta
 • 45/2014. (II.26.) Valtioneuvoston asetus kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen yksityiskohtaisista säännöistä
 • 19/2014. (IV.29.) NGM:n asetus kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen perusteella myytyjen tavaroiden takuu- ja takuuvaateiden käsittelystä
 • 1997 LXXVI. Tekijänoikeuslaki
 • 2011 CXX. Laki tiedonsaanti-itsemääräämisoikeudesta ja tiedonvapaudesta
 • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 2018/302. helmikuuta 28) sisämarkkinoilla toimista perusteettomia alueellisia rajoituksia ja muuta ostajan kansalaisuuteen, asuinpaikkaan tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa syrjintää vastaan sekä asetukset (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 ja 2009 /22 / EY tämän direktiivin muuttamisesta
 • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016 yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 95/46 (yleinen tietosuoja-asetus) kumoamisesta

GTC:n laajuus ja hyväksyminen

Meidän välillämme solmitun sopimuksen sisällön määräävät nämä yleiset sopimusehdot (jäljempänä: GTC) soveltuvien sitovien lakien määräysten lisäksi. Näin ollen nämä GTC sisältävät sinun ja meidän oikeudet ja velvollisuudet, sopimuksen tekemisen ehdot, suoritusehdot, toimitus- ja maksuehdot, vastuusäännöt sekä peruuttamisoikeuden käyttämisen ehdot.

Verkkosivuston käyttöön tarvittavat tekniset tiedot, jotka eivät sisälly tähän GTC:hen, on saatu muusta Verkkosivustolla olevista tiedoista. Sinun tulee tutustua näiden GTC:n ehtoihin ennen tilauksesi viimeistelyä.

Sopimuksen kieli, sopimuksen muoto

Näiden GTC:n kattamien sopimusten kieli on unkari.

Näiden GTC:n soveltamisalaan kuuluvat sopimukset eivät ole kirjallisia sopimuksia, niitä ei ole arkistoida Myyjä.

hinnat

Hinnat osoitteessa froquent.com ovat Unkarissa ja sisältävät ALV:n. Mahdollisuutta, että Myyjä muuttaa hintoja elinkeinopoliittisista syistä, ei voida sulkea pois. Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä sopimuksia. Mikäli Myyjä on ilmoittanut hinnan virheellisesti ja tuotteelle on saatu tilaus, mutta osapuolet eivät ole vielä tehneet sopimusta, Myyjä toimii VTT:n kohdan "Väärän hinnan menettäminen" perusteella.

Menettely, jos hinta on väärä

Seuraavia pidetään ilmeisen virheellisesti noteerattuina hintoja:

 • Hinta 0 EUR, hinta 0 HUF
 • alennuksella alennettu hinta, joka ilmoittaa alennuksen virheellisesti (esim. 1 000 HUF:n tuotteen osalta 500 HUF:lla tarjottu tuote 20 %:n alennuksella).

Virheellisen hinnan ilmoittaessa Myyjä tarjoaa mahdollisuuden ostaa tuote kohtuulliseen hintaan, jonka hallussa Ostaja voi päättää tilata tuotteen kohtuulliseen hintaan tai peruuttaa tilauksen ilman haitallisia oikeudellisia seurauksia.

 

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuslaki LXXVI vuodelta 1999. Lain (jäljempänä: Szjt.) 1 §:n 1 momentin mukaan verkkosivusto on tekijänteos, joten kaikki sen osat ovat tekijänoikeudella suojattuja. The Szjt. Sivuston graafisten ja ohjelmistoratkaisujen, tietokoneohjelmateosten luvaton käyttö tai sellaisen sovelluksen käyttö, jolla verkkosivustoa tai sen osaa voidaan muokata, on 16 §:n 1 momentin mukaan kielletty. Aineistoa saa hakea verkkosivustolta ja sen tietokannasta vain oikeudenhaltijan kirjallisella suostumuksella verkkosivustoon viitaten ja lähdettä mainiten.

Tekijänoikeuksien haltija on Emil Georgiev

 

Osittainen työkyvyttömyys, käytännesäännöt

Mikäli jokin Sopimuksen ehto on oikeudellisesti epätäydellinen tai pätemätön, jäävät muut sopimuksen kohdat voimaan ja pätemättömän tai puutteellisen osan sijaan sovelletaan asiaankuuluvan lainsäädännön määräyksiä.

Myyjällä ei ole kuluttajiin kohdistuvan sopimattoman kaupallisen menettelyn kieltolain mukaisia käytännesääntöjä.

Digitaalisen tietosisällön käyttö, tekniset suojatoimenpiteet

Sivustolla näkyvää dataa tarjoavien palvelimien saatavuus on yli 99,9 % vuodessa. Koko tietosisältö varmuuskopioidaan säännöllisesti, joten ongelmatilanteissa voidaan palauttaa alkuperäinen tietosisältö Verkkosivuilla näkyvät tiedot tallennetaan MSSQL- ja MySQL-tietokantoihin. Arkaluonteiset tiedot tallennetaan riittävällä salauksella prosessorin sisäisen laitteistotuen avulla.

Tietoa tuotteiden olennaisista ominaisuuksista

Sivustolla kerromme kunkin tuotteen kuvauksissa ostettavien tuotteiden olennaisista ominaisuuksista.

Tietojen syöttövirheiden korjaaminen - Vastuu annettujen tietojen oikeellisuudesta

Tilauksen aikana sinulla on mahdollisuus muuttaa antamiasi tietoja ennen tilauksen viimeistelyä (selaimen Takaisin-nappia painamalla avautuu edellinen sivu, jolloin voit korjata syötetyt tiedot vaikka olisit jo siirtynyt seuraavaan sivu). Huomaa, että sinun vastuullasi on varmistaa, että antamasi tiedot on syötetty oikein, koska tuote laskutetaan ja lähetetään antamiesi tietojen perusteella. Huomioithan, että virheellinen sähköpostiosoite tai postilaatikon tallennustila voi johtaa vahvistuksen toimittamatta jättämiseen ja voi estää sopimuksen tekemisen.

Verkkosivuston käyttö

Ostaminen ei edellytä rekisteröintiä.

Ostoprosessi

Tuotteen valinta

Voit valita haluamasi tuoteperheen, mukaan lukien yksittäiset tuotteet, klikkaamalla tuoteryhmiä verkkosivulla. Klikkaamalla jokaista tuotetta löydät tuotteen valokuvan, tuotenumeron, kuvauksen ja hinnan. Sinun on maksettava ostoksesi hinta verkkosivustolla.

Laita koriin

Tuotteen valinnan jälkeen voit napsauttaa "Lisää ostoskoriin" -painiketta lisätäksesi minkä tahansa määrän tuotteita ostoskoriin ilman osto- tai maksuvelvollisuutta, koska ostoskoriin asettaminen ei ole tarjous.

Suosittelemme lisäämään tuotteen ostoskoriin, vaikka et olisi varma, että haluat ostaa tuotteen, sillä näin saat yleiskatsauksen tällä hetkellä valitsemistasi tuotteista ja näet ne näytöllä. ja vertailla. Kunnes tilaus on viimeistelty - kunnes "Viimeistele tilaus" -painiketta painetaan - Ostoskorin sisältöä voidaan vapaasti muokata, kaikki tuotteet voidaan poistaa ostoskorista, uusia tuotteita voidaan lisätä ostoskoriin tai haluttu tuotenumero muuttunut.

Jos lisäät valitun tuotteen ostoskoriin, avautuu erillinen ikkuna, jossa on teksti "Tuote lisätty ostoskoriin". Jos et halua valita enempää tuotteita, klikkaa "Siirry ostoskoriin" -painiketta! Jos haluat nähdä valitun tuotteen uudelleen tai lisätä toisen tuotteen ostoskoriin, paina "Takaisin tuotteeseen" -painiketta!

Katso ostoskori

Verkkosivustoa käyttäessäsi voit milloin tahansa tarkistaa ostoskorin sisällön napsauttamalla "Näytä ostoskori" -kuvaketta verkkosivuston yläosassa. Täällä voit poistaa valitut tuotteet ostoskorista tai muuttaa tuotteiden määrää. "Päivitä ostoskori" -painikkeen painamisen jälkeen järjestelmä näyttää muuttamiasi tietoja vastaavat tiedot, mukaan lukien ostoskoriin lisättyjen tuotteiden hinnat.

Jos et halua valita lisätuotteita ja lisätä niitä ostoskoriin, voit jatkaa ostosten tekemistä klikkaamalla "Tilaa"-painiketta.

Syötä asiakastiedot

"Tilaa"-painikkeen painamisen jälkeen näkyviin tulee ostoskorin sisältö ja valitsemiesi tuotteiden ostosta maksettava kokonaishinta. "Toimituspalvelu"-kenttään tulee ilmoittaa, haluatko noutaa tilatun tuotteen henkilökohtaisesti (henkilökohtainen nouto) vai pyytää toimitusta. Toimituksen yhteydessä järjestelmä ilmoittaa toimitusmaksun, jonka olet velvollinen maksamaan tilauksen yhteydessä.

Voit kirjoittaa sähköpostiosoitteesi "Käyttäjätiedot" -tekstikenttään ja koko nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi "Laskutustiedot" -tekstikenttään. "Toimitustiedot"-tekstikenttään järjestelmä tallentaa automaattisesti "Laskutustiedot"-kohdassa antamasi tiedot. Jos pyydät toimitusta eri osoitteeseen, poista valinta. "Kommentti"-tekstikenttään voit kirjoittaa mitä tahansa lisätietoja.

Tilauksen yleiskatsaus

Yllä olevien tekstiruutujen täyttämisen jälkeen voit jatkaa tilausprosessia painamalla "Jatka seuraavaan vaiheeseen" -painiketta tai voit poistaa/korjata tähän mennessä syötetyt tiedot ja palata Ostoskorin sisältöön klikkaamalla "Peruuta". "-painiketta. Napsauta "Jatka seuraavaan vaiheeseen" -painiketta, jolloin pääset "Tilauksen yleiskatsaus" -sivulle. Täällä näet yhteenvedon aiemmin antamistasi tiedoista, kuten Ostoskorin sisällöstä, käyttäjästä, laskutus- ja toimitustiedot sekä sinulta veloitettava summa (et voi enää muuttaa näitä tietoja täällä, ellet napsauta " Takaisin nappi).

Tilauksen viimeistely (hintatarjous)

Jos olet varma, että ostoskorin sisältö vastaa tilattavia tuotteita ja tietosi ovat oikein, voit sulkea tilauksesi klikkaamalla "tilaa"-painiketta. Verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole Myyjän tarjous tehdä sopimus. Näiden GTC:n soveltamisalaan kuuluvien tilausten tapauksessa sinua pidetään tarjoajana.

Painamalla "Tilaa"-painiketta hyväksyt nimenomaisesti, että tarjouksesi katsotaan tehdyksi ja ilmoituksesi - mikäli Myyjä vahvistaa tämän GTC:n mukaisesti - aiheuttaa maksuvelvollisuuden.  

Tilauksen käsittely, sopimuksen tekeminen

Tilaukset käsitellään kahdessa vaiheessa. Sinulla on mahdollisuus tehdä tilauksesi milloin tahansa. Saat ensin automaattisen palautteen tilauksestasi, joka tallentaa vain sen, että tilauksesi on vastaanotettu verkkosivuston kautta, mutta tämä vahvistus ei tarkoita tarjouksesi hyväksymistä. Jos huomaat automaattisen vahvistusviestin sisältävän virheellisiä tietoja (esim. nimi, toimitusosoite, puhelinnumero jne.), sinun on ilmoitettava siitä meille välittömästi sähköpostitse samalla, kun annat oikeat tiedot. Jos et saa automaattista vahvistussähköpostia 24 tunnin sisällä tilauksen tekemisestä, ota meihin yhteyttä, sillä tilauksesi ei ehkä ole saapunut järjestelmäämme teknisistä syistä.

Myyjä vahvistaa tarjouksesi lähettämällä toisen sähköpostin tarjouksesi lähettämisen jälkeen. Sopimus syntyy, kun Myyjän lähettämä vahvistussähköposti tulee saatavillesi sähköpostijärjestelmässäsi (toinen vahvistus).

 

E-kirja- PDF- DIGITAALINEN kirja

 

Digitaalinen sisältöpalvelu (virtuaalituotteet)

 

E-kirjat: Palveluntarjoajan verkkokaupassa voit myös kuunnella e-äänikirjoja verkossa, jos maksat palvelun (ostoksen). E-äänikirjat löytyvät verkkokaupasta merkinnöillä "äänikirja" ja "ladattava muoto: stream". E-äänikirjoja voi kuunnella vain rekisteröitynyt käyttäjä ja verkossa (lataus ei ole mahdollista). E-äänikirjan voi tilata samalla tavalla kuin muut digitaaliset tietosisältöpalvelut ("virtuaalituote") tai niistä riippumatta ostosten jälkeen, erillään (fyysisistä) tuotteista, vain verkkoennakkomaksulla ja verkkolaskulla. E-äänikirja on saatavilla (kuunnettavissa) muutaman minuutin kuluessa tilauksen tekemisestä Omat e-äänikirjat -valikossa, joka on saatavilla käyttäjän profiilista sisäänrakennetun soittimen avulla, edellyttäen, että käyttäjä on etukäteen nimenomaisesti suostunut aloittamaan toiston. ja Käyttäjä tällä suostumuksella totesi samalla, että hän menettäisi 45/2014 kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisten sopimusten yksityiskohtaisista säännöistä, jos esitys/toisto alkaisi 14 päivän sisällä ostosta. (II. 26.) Korm. asetuksen 20 §:ssä säädetty irtisanomisoikeus. E-äänikirjat ovat saatavilla käyttäjätililtä käyttöoikeuden voimassaolon ajan, mutta vähintään 12 kuukautta ostopäivästä, ellei jakelua, pääsyä vaadita lopettamaan, keskeyttämään tai rajoittamaan tuomioistuimen johdosta. päätöksestä tai muista laillisista syistä.

 

E-kirjat: Palveluntarjoajan verkkokaupassa se tarjoaa myös mahdollisuuden ladata e-kirjoja palvelun maksamisen (ostoksen) yhteydessä. E-kirjat on merkitty verkkokaupassa tuotesivulla e-kirjakategoriaan e-kirjatunnisteella. E-kirjoja voi tilata samalla tavalla tai samassa ostoskorissa kuin jokin muu digitaalinen tietosisältöpalvelu ("virtuaalituote"), erillään (fyysisistä) tuotteista vain verkkoennakkomaksulla ja sähköisellä laskutuksella. lataa muutaman minuutin kuluessa tilauksen tekemisestä Käyttäjän profiilista löytyvässä Omat e-kirjat -valikossa edellyttäen, että käyttäjä on etukäteen nimenomaisesti suostunut latauksen aloittamiseen ja että Käyttäjä on samalla suostunut, että suoritus/lataus 14. päivää ostopäivästä, menettää 45/2014 (II. 26.) kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisten sopimusten yksityiskohtaisista säännöistä. Korm. asetuksen 20 §:ssä säädetty irtisanomisoikeus. E-kirjat ovat vain rekisteröityneiden käyttäjien saatavilla. E-kirjoja voi tarkastella ja ladata käyttäjätililtä käyttöoikeuden voimassaoloaikana, mutta vähintään 12 kuukauden ajan ostopäivästä, paitsi jos jakelu on tarpeen oikeuden päätöksestä tai muista laillisista syistä. Tietoja e-kirjojen lataamisesta ja lukemisesta sekä mahdollisesti tarvitsemistasi apuohjelmista 

 

 

Palveluntarjoaja lähettää e-kirjojen, e-äänikirjojen ja muiden virtuaalisten tuotteiden tilauksista laaditun sähköisen laskun ostoa varten vaaditussa rekisteröinnissä annettuun sähköpostiosoitteeseen tilauksen suorittamisen jälkeen. Laskutusohjelma lähettää sähköiset laskut .pdf-muodossa.

 

 

Vastaanottotavat, hyväksymismaksut

 • Valmistumispäivä
 • Tilauksen yleinen toimitusaika on enintään 30 päivää tilauksen vahvistamisesta.
 • Oikeuksien pidätys, omistuslauseke
 • Jos olet aiemmin tilannut tuotteen saamatta sitä toimituksen aikana (pois lukien tapaus, jossa käytit peruuttamisoikeuttasi) tai tuotetta ei ole palautettu myyjälle kyltillä, Myyjä täyttää tilauksen ostohinnalla ja Myyjä voi keskeyttää Tuotteen toimituksen, kunnes on vakuuttunut siitä, että Tuotteen hinta on onnistuneesti maksettu sähköisellä maksuratkaisulla (mukaan lukien tapaus, jossa Ostaja suorittaa pankin maksaman tuotteen osalta oman jäsenvaltionsa valuutan). siirto). ostohinnan ja muuntamisen sekä pankkipalkkioiden ja kulujen vuoksi Myyjä ei saa koko kauppahintaa ja toimitusmaksua). Mikäli Tuotteen hintaa ei ole maksettu kokonaisuudessaan, Myyjä voi soittaa Ostajalle kauppahinnan täydentämiseksi.
 • Myynti ulkomaille
 • Verkkosivuston käyttö ei syrji Unkarin alueella ja Euroopan unionin alueen ulkopuolella olevia ostajia. Ellei näissä GTC:ssä toisin mainita, myyjä varmistaa tilattujen tuotteiden toimituksen/vastaanoton Unkarissa.
 • Näiden GTC:n määräyksiä sovelletaan myös Unkarin ulkopuolisiin ostoihin edellyttäen, että tässä kohdassa tarkoitettu kuluttaja on kuluttaja, joka on jäsenvaltion kansalainen tai joka asuu jäsenvaltiossa, tai jäsenvaltioon sijoittautunut yritys. ja Euroopan unionissa ja muualla maailmassa ostaa tai käyttää tavaroita tai palveluita yksinomaan loppukäyttöön. Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa.
 • Viestintä- ja ostokieli on ensisijaisesti unkari, eikä myyjä ole velvollinen kommunikoimaan Ostajan kanssa ostajan jäsenvaltion kielellä.
 • Myyjän ei tarvitse noudattaa kyseistä tuotetta koskevia sopimuksen ulkopuolisia vaatimuksia, kuten merkintöjä tai toimialakohtaisia vaatimuksia, tai ilmoittaa Ostajalle niistä ostajan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • Ellei Myyjä toisin ilmoita, Unkarin ALV:a sovelletaan kaikkiin tuotteisiin.
 • Näiden GTC:n mukaan Ostaja voi käyttää laillisia täytäntöönpanomahdollisuuksiaan.
 • Jos käytetään sähköistä maksuratkaisua, maksu suoritetaan Myyjän ilmoittamassa valuutassa,
 • Myyjä voi keskeyttää Tuotteen toimituksen, kunnes on vakuuttunut siitä, että Tuotteen hinta ja toimitusmaksu on maksettu onnistuneesti ja täysimääräisesti käyttämällä sähköistä maksuratkaisua (mukaan lukien tapaus, jossa Ostaja siirtää kauppahinnan erääntyneen (toimitus) maksu) ja muuntamisesta sekä pankkipalkkioista ja kuluista, Myyjä ei saa koko kauppahinnan määrää). Mikäli Tuotteen hintaa ei ole maksettu kokonaisuudessaan, Myyjä voi soittaa Ostajalle kauppahinnan täydentämiseksi.
 • Tuotteen toimittamiseksi Myyjä tarjoaa myös muille kuin unkarilaisille asiakkaille unkarilaisten asiakkaiden käytettävissä olevat siirtovaihtoehdot.
 • Mikäli Ostaja voi GTC:n mukaisesti pyytää Tuotteen toimittamista Unkarin alueelle tai minkä tahansa muun Euroopan unionin jäsenvaltion alueelle ja muualle maailmaan, voi myös muu kuin unkarilainen asiakas pyytää tämän millä tahansa GTC:ssä määritellyllä toimitustavalla.
 • Mikäli Ostaja voi halutessaan vastaanottaa Tuotteen henkilökohtaisesti Myyjältä GTC:n mukaisesti, voi myös muu kuin unkarilainen ostaja käyttää tätä.
 • Muussa tapauksessa Ostaja voi pyytää, että Tuotteen toimittaminen ulkomaille järjestetään omalla kustannuksellaan. Unkarilaisilla asiakkailla ei ole oikeutta tähän oikeuteen.
 • Toimitusmaksun maksamisen jälkeen Myyjä täyttää tilauksen, jos Ostaja ei maksa toimitusmaksua Myyjälle tai ei ratkaise toimitustaan sovittuun päivämäärään mennessä, Myyjä irtisanoo sopimuksen ja palauttaa ennakkoon maksetun kauppahinnan ostaja.
 • Kuluttajatiedote 45/2014. (II. 26.) Korm. tämän asetuksen mukaisesti
 • Tiedot kuluttajan peruuttamisoikeudesta
 • Kuluttajana siviililaki. 8:1. § 1. kohta 3. Ainoastaan ammattinsa, itsenäisen ammatinharjoittajan tai elinkeinotoiminnan ulkopuolella toimiva luonnollinen henkilö luokitellaan sellaiseksi oikeushenkilöt eivät saa käyttää peruuttamisoikeuttaan perustelematta!Kuluttajaa suojaa 45/2014. (II. 26.) Korm. Asetuksen 20 § on oikeus peruuttaa ilman perusteita. Kuluttajalla on peruuttamisoikeus
 • a) jos kyseessä on tuotteen myyntisopimus
 1. aa)tuote,
 2. ab)kun myydään useita tuotteita, jos jokainen tuote toimitetaan eri aikaan, viimeiseen toimitettuun tuotteeseen,
 • sitä voidaan käyttää 14 päivän kuluessa päivästä, jona kuluttaja tai muu kuin hänen nimeämä rahdinkuljettaja on vastaanottanut sen.
 • Tämä kohta ei vaikuta kuluttajan oikeuteen käyttää tässä kohdassa säädettyä peruuttamisoikeutta sopimuksen tekopäivän ja tuotteen vastaanottamispäivän välisenä aikana peruutusoikeus, joka poistaa velvoitteen tehdä tarjous sopimuksen tekemisestä. sopimuksesta.
 • Peruuttamisilmoitus, kuluttajan peruuttamis- tai peruutusoikeuden käyttö
 • Kuluttaja 45/2014. (II. 26.) Korm. voi käyttää asetuksen 20 §:ssä säädettyä oikeuttaan antamalla siitä selkeän lausunnon tai käyttämällä mallilausuntoa, joka on myös ladattavissa verkkosivuilta.
 • Kuluttajan peruuttamisilmoituksen voimassaolo
 • Peruuttamisoikeutta katsotaan käytetyn määräajassa, jos kuluttaja antaa ilmoituksensa määräajassa. Määräaika on 14 päivää.
 • Kuluttajan on todistettava, että hän on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan tämän määräyksen mukaisesti.
 • Myyjä on velvollinen vahvistamaan kuluttajan peruuttamisilmoituksen sähköisellä tietovälineellä sen vastaanottaessaan.
 • Myyjän velvollisuudet, jos kuluttaja peruuttaa
 • Myyjän palautusvelvollisuus
 • Jos kuluttaja 45/2014. (II. 26.) Korm. Jos myyjä peruuttaa sopimuksen asetuksen 22 §:n mukaisesti, myyjä palauttaa kuluttajalle vastikkeena maksaman summan kokonaisuudessaan, mukaan lukien suorituksesta aiheutuneet kulut toimituskuluineen neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun myyjä on saanut vastikkeena. tietoinen vetäytymisestä. Huomioithan, että tämä säännös ei koske lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat muun kuin halvimman vakiokuljetustavan valitsemisesta.
 • Myyjän hyvitysvelvollisuus
 • A 45/2014. (II. 26.) Korm. Asetuksen 22 §:n mukaisessa peruuttamisessa tai irtisanomisessa Myyjä palauttaa kuluttajalle palautetun summan samalla tavalla kuin kuluttajan käyttämä maksutapa. Myyjä voi kuluttajan nimenomaisella suostumuksella käyttää palautukseen toista maksutapaa, mutta kuluttajalta ei voida periä tästä johtuvia lisämaksuja. Myyjä ei vastaa kuluttajan virheellisesti ja/tai virheellisesti ilmoittamasta pankkitilinumerosta tai postiosoitteesta johtuvista viivästyksistä.

Lisäkustannukset

 

Mikäli kuluttaja nimenomaan valitsee muun kuljetustavan kuin edullisimman vakiokuljetustavan, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvia lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa olemme velvollisia hyvittämään ilmoitettuja yleisiä toimituskuluja.

 

Säilytysoikeus

Myyjä voi pidättää kuluttajalle palautetun määrän, kunnes kuluttaja on palauttanut tuotteen tai on osoittanut kiistatta, että se on palautettu; kahdesta aikaisempi otetaan huomioon. Emme voi ottaa vastaan postiennakolla tai postiennakolla lähetettyjä lähetyksiä.

Kuluttajan velvoitteiden peruuttamisen tai irtisanomisen yhteydessä
Tuotteen palautus

 

Jos kuluttaja 45/2014. (II. 26.) Korm. Asetuksen 22 §:n mukaisesti peruuttaa sopimuksen, on velvollinen palauttamaan tuotteen viipymättä, mutta viimeistään neljäntoista päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesta, tai luovuttamaan sen Myyjälle tai sen valtuuttamalle henkilölle. Myyjä vastaanottaa tuotteen. Palautus katsotaan suoritetuksi määräajassa, jos kuluttaja lähettää tuotteen ennen määräajan umpeutumista.

 

Vastata tuotteen palautuksesta aiheutuvista välittömistä kuluista

 

Kuluttaja maksaa tuotteen palautuksesta aiheutuvat välittömät kustannukset. Tuote tulee palauttaa myyjän osoitteeseen. Jos kuluttaja irtisanoo suorituksen alkamisen jälkeen palvelun toimittamista koskevan sopimuksen toimitilan ulkopuolella tai poissaolevana, hänen on suoritettava elinkeinonharjoittajalle toimitettuun palveluun suhteutettu maksu siihen päivään mennessä, jona yritys on ilmoittanut asiasta. Suhteellisesti kuluttajan maksettava summa on määritelty sopimuksessa

määräytyy vastikkeen kokonaismäärän perusteella veroineen. Jos kuluttaja osoittaa, että näin määritetty kokonaissumma on liian suuri, suhteellinen määrä lasketaan sopimuksen päättymispäivään mennessä suoritettujen palvelujen markkina-arvon perusteella. Huomioithan, että postiennakolla tai postimaksulla palautettua tuotetta ei ole mahdollista noutaa.

Kuluttajan vastuu poistoista

Kuluttaja on vastuussa poistoista, jotka johtuvat tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseen tarvittavan määrän ylittävästä käytöstä.

 

Peruuttamisoikeutta ei voida käyttää seuraavissa tapauksissa

Myyjä kiinnittää huomionne erityisesti siihen, että et voi käyttää peruuttamisoikeuttasi 45/2014 (II.26.) mukaisesti. Korm. Asetuksen 29 §. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa:

 • kun on kyse palvelun tarjoamisesta tehdystä sopimuksesta, palvelun suorittamisen jälkeen kokonaisuutena, jos elinkeinonharjoittaja on aloittanut suorituksen kuluttajan nimenomaisella etukäteen antamalla suostumuksella ja kuluttaja on tunnustanut menettäneensä irtisanomisoikeutensa palvelun suorittamisen jälkeen. palvelu kokonaisuudessaan;
 • sellaisen tuotteen tai palvelun osalta, jonka hinta tai hinta ei ole alttiina mahdollisille vaihteluille ajassa, jonka rahoitusmarkkinayritys voi käyttää peruuttamisoikeuteensa;
 • kun on kyse valmistamattomista tuotteista, jotka on valmistettu kuluttajan ohjeiden mukaan tai hänen nimenomaisesta pyynnöstään, tai kun on kyse tuotteesta, joka on selvästi kuluttajalle räätälöity;
 • pilaantuvan tai lyhytikäisen tuotteen osalta;
 • sinetöity tuote, jota ei terveydensuojelu- tai hygieniasyistä voida palauttaa avaamisen jälkeen toimituksen jälkeen;
 • sellaisen tuotteen osalta, joka on luonteensa vuoksi erottamattomasti sekoittunut toiseen tuotteeseen toimituksen jälkeen;
 • kun on kyse alkoholijuomasta, jonka todellinen arvo riippuu yrityksestä riippumattomista markkinoiden heilahteluista ja jonka hinnasta osapuolet ovat sopineet kauppasopimusta tehtäessä, mutta joka toteutuu vasta kolmantenakymmenentenä päivänä sen tekemisen jälkeen;
 • jos kyseessä on liikesopimus, jossa yritys vierailee kuluttajan luona kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä suorittaakseen kiireellisiä korjaus- tai huoltotöitä;
 • sinetöityjen ääni- tai videotallenteiden ja tietokoneohjelmistojen kopioiden myynnin ja oston osalta, jos kuluttaja on avannut pakkauksen toimituksen jälkeen;
 • sanomalehdille, aikakauslehdille ja aikakauslehdille, lukuun ottamatta tilaussopimuksia;
 • julkisessa huutokaupassa tehtyjen sopimusten osalta;
 • jos kyseessä on majoitus-, kuljetus-, autonvuokraus-, ateria- tai vapaa-ajan palvelusopimus, lukuun ottamatta asumispalvelua, jos sopimuksessa on asetettu suorituspäivä tai määräaika;
 • muulla kuin aineellisella välineellä toimitetun digitaalisen sisällön osalta, jos elinkeinonharjoittaja on aloittanut suorittamisen kuluttajan nimenomaisella etukäteen antamalla suostumuksella ja kuluttaja on samalla ilmoittanut, että hän menettää peruuttamisoikeutensa suorituksen alkamisen jälkeen.

Tarvikkeiden takuu, tuotetakuu, takuu

Tämä Kuluttajatietooppaan osa perustuu 45/2014 (II.26.) Korm. asetuksen 45/2014 (II.26.) 9 §:n 3 momentin valtuutuksen mukaisesti Korm. Sääntö 3. tehty liitteen I avulla.

 

Tarvikkeiden takuu

 

Missä tapauksissa voit käyttää oikeuttasi tarvikkeiden takuuseen?

Mikäli Myyjä toimii virheellisesti, voit vaatia myyjää vastaan siviililain sääntöjen mukaisen takuun.

Mitä oikeuksia sinulla on takuuvaatimuksen perusteella?

Voit käyttää seuraavia tarvikkeiden takuuvaatimuksia:

Voit pyytää korjausta tai vaihtoa, ellei sinun ole mahdotonta täyttää valitsemaasi kysyntää tai siitä aiheutuisi Myyjälle suhteettomia lisäkustannuksia muun vaatimuksesi täyttämisestä. Jos et pyydä tai et ole pyytänyt korjaamista tai vaihtamista, voit pyytää vastikkeen suhteellista alennusta tai voit korjata virheen myyjän kustannuksella tai viime kädessä peruuttaa sopimuksen.

Voit siirtyä valitsemasi tavaran valintaoikeudesta toiselle, mutta siirron kustannukset maksat sinä, ellei se ole perustellut tai myyjän ilmoittama.

 

Mikä on tarvikkeiden hakemisen määräaika?

 

Sinun tulee ilmoittaa virheestä välittömästi sen havaitsemisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Huomaa kuitenkin, että et voi enää käyttää takuuoikeuksiasi kahden vuoden vanhentumisajan jälkeen sopimuksen täytäntöönpanosta.

Jos kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen kohteena on käytetty tavara, osapuolet voivat sopia lyhyemmästä vanhentumisajasta; Tässäkään tapauksessa ei voida pätevästi määrätä alle vuoden vanhentumisaikaa.

 

Ketä vastaan voit esittää takuuvaatimuksen?

 

Takuuvaatimuksen voit vedota myyjää vastaan.

 

 

Mitä muita ehtoja takuuoikeuksien täytäntöönpanolle on?

 

Kuuden kuukauden kuluessa suorituksesta takuuvaatimuksen täytäntöönpanolle ei ole muita ehtoja kuin virheestä ilmoittaminen, jos vakuutat, että tuotteen tai palvelun on toimittanut Myyjä. Kuuden kuukauden kuluttua suorituspäivästä sinun on kuitenkin todistettava, että havaitsemasi virhe oli olemassa jo suoritushetkellä.

Käytettyjen tuotteiden osalta takuu ja takuuoikeudet kehittyvät eri tavalla kuin yleiset säännöt. Käytettyjen tuotteiden kohdalla voidaan puhua myös virheellisestä suorituskyvystä, mutta on otettava huomioon olosuhteet, joiden perusteella Ostaja voisi odottaa tiettyjen virheiden syntyvän. Vanhentumisesta johtuen tiettyjen vikojen esiintyminen yleistyy, minkä seurauksena ei voida olettaa, että käytetty tuote voi olla samaa laatua kuin vasta ostettu. Tämän perusteella Asiakas voi vedota takuuoikeuteensa vain sellaisiin virheisiin, jotka ylittävät käytöstä aiheutuneet puutteet ja ovat syntyneet niistä riippumatta. Mikäli käytetty tuote on viallinen ja kuluttajaksi katsottavalle asiakkaalle on ilmoitettu siitä ostohetkellä, ei Palveluntarjoaja ole vastuussa tiedossa olevasta virheestä.

 

 

Tuotteen takuu

Missä tapauksissa voit käyttää tuotetakuuoikeuttasi?

Irtaimen esineen (tuotteen) virheen sattuessa voit halutessasi vedota toimituksiin tai tuotetakuuvaatimukseen.

Mitä oikeuksia sinulla on tuotteen takuuvaatimuksen perusteella?

Tuotteen takuuvaatimuksena voit pyytää vain viallisen tuotteen korjaamista tai vaihtamista.

Missä tapauksessa tuotteen katsotaan olevan viallinen?

Tuote on viallinen, jos se ei täytä markkinoille saattamisen ajankohtana voimassa olevia laatuvaatimuksia tai jos sillä ei ole valmistajan määrittelemiä ominaisuuksia.

Mikä on määräaika tuotteen takuuvaatimuksen täytäntöönpanolle?

Voit vedota tuotteen takuuseen kahden vuoden kuluessa siitä, kun valmistaja on saattanut tuotteen markkinoille. Tämän määräajan päätyttyä hän lakkaa olemasta oikeutettu tekemään niin.

Ketä vastaan ja millä muilla ehdoilla voit vedota tuotteen takuuseen?

Tuotetakuuvaatimuksen voit tehdä vain irtaimen omaisuuden valmistajaa tai jakelijaa vastaan. Tuotetakuuvaatimuksen yhteydessä sinun on todistettava tuotteen virhe.

Missä tapauksissa valmistaja (jakelija) vapautuu tuotetakuuvelvollisuudestaan?

Valmistaja (jakelija) vapautuu tuotetakuuvelvollisuudestaan vain, jos hän voi osoittaa, että:

 • tuotetta ei ole valmistettu tai markkinoitu muussa kuin liiketoiminnassa tai
 • vika ei ollut tekniikan tason mukaan tunnistettavissa markkinoille saattamisen yhteydessä tai
 • tuotteessa oleva virhe johtuu lain tai pakottavan viranomaismääräyksen soveltamisesta.

Riittää, että valmistaja (jakelija) osoittaa syyn vapautukseen.

Huomioithan, että samasta viasta johtuen et voi vaatia tuotteelle takuuta ja tuotetakuuta samanaikaisesti. Jos tuotteen takuuvaatimus kuitenkin toteutuu, voit vaatia valmistajan takuuvaatimuksen valmistajaa vastaan vaihdetun tuotteen tai korjatun osan osalta.

Takuu

Missä tapauksissa voit käyttää takuuoikeuttasi?

 

Asetus 151/2003 tiettyjen kestokulutustavaroiden pakollisesta takuusta. (IX. 22.) Korm. Asetuksen mukaan Myyjä on velvollinen antamaan asetuksen pykälän 1 mukaisen takuun. Liitteessä I luetellut uudet kestokulutustavarat (esim tekniset tuotteet, työkalut, koneet) ja niissä määritellyt tarvikkeet ja komponentit (jäljempänä yhteisesti kulutustavarat).

 

Mitkä ovat oikeutesi ja minkä ajanjakson takuu on voimassa?
Takuu oikeuksia

 

Ostajan tulee (IX. 22.) Korm. Pääsääntöisesti osiossa "Takuuvaateiden käsittelysäännöt" luetelluissa tapauksissa Myyjä voi vaihtaa ja palauttaa vaatimuksen takuuvaatimuksena.

Ostaja voi halutessaan korjata korjauksen suoraan Myyjän rekisteröidyssä toimipaikassa, missä tahansa toimipaikassa, toimipisteessä ja myyjän takuukortissa ilmoittamassa korjauspalvelussa.

 

Validointiaika

 

Takuuvaatimuksen voi panna täytäntöön takuuaikana, takuuaika on 151/2003. (IX. 22.) Korm. asetuksen mukaan:

 • Yksi vuosi, jos myyntihinta on 10 000 HUF, mutta enintään 100 000 HUF,
 • kaksi vuotta, jos myyntihinta on yli 100 000 HUF, mutta enintään 250 000 HUF,
 • Kolme vuotta yli 250 000 HUF:n myyntihinnan.

Näiden määräaikojen noudattamatta jättäminen johtaa hylkäämiseen, mutta kuluttajatuotteen korjauksen yhteydessä takuuaika pidennetään korjattavaksi toimituksesta siihen aikaan, jolloin asiakas ei voinut käyttää kuluttajatuotetta. kuten tarkoitettu.

Takuuaika alkaa siitä, kun kulutustavara luovutetaan Ostajalle tai, jos käyttöönoton suorittaa Myyjä tai tämän edustaja, alkaa käyttöönottopäivästä.

Mikäli ostaja ottaa käyttötavarat käyttöön yli kuuden kuukauden kuluttua toimituksesta, takuuajan alkamispäivä on kulutustavaroiden toimituspäivä.

 

Takuuvaatimusten käsittelysäännöt

Korjausta käsitellessään myyjä pyrkii tekemään korjauksen 15 päivän kuluessa. Korjauksen aikaraja alkaa, kun kulutustavara on vastaanotettu.

Jos korjauksen tai vaihdon kesto ylittää viisitoista päivää, myyjä ilmoittaa ostajalle korjauksen tai vaihdon arvioidun keston.

Mikäli myyjä huomaa kuluttajatuotteen takuuaikana tehdyn ensimmäisen korjauksen yhteydessä, että kuluttajatuotetta ei voida korjata, Myyjä on velvollinen vaihtamaan kuluttajatuotteen kahdeksan päivän kuluessa, ellei ostaja toisin määrää. Mikäli kulutustavaraa ei ole mahdollista vaihtaa, myyjä on velvollinen palauttamaan kuluttajan esittämässä laskussa, joka todistaa kulutustavaroiden maksamisen - arvonlisäverolain nojalla laaditussa laskussa tai kuitissa, ilmoitetun ostohinnan. kahdeksan päivän sisällä.

Hyväksymällä GTC:n ostaja suostuu siihen, että tiedot voidaan toimittaa hänelle sähköisesti tai muulla tavalla, joka soveltuu ostajan vastaanottaneeksi todisteeksi.

 

Jos Myyjä ei pysty korjaamaan kulutustavaraa 30 päivän kuluessa:

 • jos Ostaja on tähän suostunut, korjaus voidaan suorittaa myöhemmin tai
 • jos ostaja ei suostu myöhempään korjauksen suorittamiseen tai ei ole siihen liittyen ilmoittanut, kulutustavara on vaihdettava kahdeksan päivän kuluessa kolmenkymmenen päivän määräajan päättymisestä, tai
 • jos ostaja ei suostu myöhempään korjauksen suorittamiseen tai ei ole sen yhteydessä ilmoittanut, mutta käyttötavaraa ei ole mahdollista vaihtaa, on kuluttajan tavaran laskussa tai kuitissa oleva kauppahinta palautettava kahdeksan päivän kuluessa. epäonnistuneen 30 päivän jakson jälkeen.

Jos kuluttajaartikkeli 4. kertaa ostajalla on oikeus:

 • ota yhteyttä myyjään korjausta varten tai
 • oikaisutarpeen sijaan siviililaki V 2013 6:159. § (2) b) vaatia myyjältä kauppahinnan oikeasuhteista toimitusta tai
 • oikaisutarpeen sijaan siviililaki V 2013 6:159. § (2) b) korjata kulutustavara Myyjän kustannuksella tai korjauttaa se toisen toimella, tai
 • jos Ostaja ei käytä näitä oikeuksia (korjaukset, hinnanalennukset ja muut korjaukset myyjän kustannuksella) tai ei ole ilmoittanut niihin liittyen, 8. Jos kuluttajatuotetta ei voida vaihtaa, kuluttajatuotteen laskussa tai kuitissa oleva myyntihinta on palautettava kahdeksan päivän kuluessa.

Poikkeukset

 

"Takuuvaatimusten käsittelysääntöjen" vaatimukset eivät koske sähköpyöriä, sähköskoottereita, mönkijöitä, moottoripyöriä, mopoja, autoja, matkailuautoja, asuntovaunuja, asuntovaunuja, perävaunuja ja moottoriajoneuvoja.

Myyjän on kuitenkin myös näiden tuotteiden osalta pyrittävä täyttämään korjauspyyntö 15 päivän kuluessa.

Jos korjauksen tai vaihdon kesto ylittää viisitoista päivää, myyjä ilmoittaa ostajalle korjauksen tai vaihdon arvioidun keston.

 

Mitä tekemistä takuulla on muiden takuuoikeuksien kanssa?

Takuu on voimassa takuuoikeuksien (tuote- ja tavaratakuu) lisäksi, olennainen ero yleisten takuuoikeuksien ja takuun välillä on, että takuun tapauksessa todistustaakka on kuluttajalle edullisempi. Kulutustarvikkeet, joilla on kiinteä takuu ja jotka ovat määräysten mukaisen pakollisen takuun alaisia tai jotka painavat yli 10 kg tai joita ei voida kuljettaa käsikäyttöisenä pakettina joukkoliikenneajoneuvoissa, ajoneuvoja lukuun ottamatta, on korjattava korjauspaikalla operaatio. Jos korjauksia ei voida suorittaa käyttöpaikalla, purkamisen ja asennuksen sekä kuljetuksen suorittaa yritys tai suoran korjauspyynnön yhteydessä korjaaja Myyjän sitoumus ei saa sisältää: ehtoja, jotka ovat enemmän kuluttajalle haitallisia kuin lakisääteisten takuusääntöjen takaamat oikeudet. Tämän jälkeen vapaaehtoisen takuun ehdot ovat kuitenkin vapaasti päätettävissä, mutta takuu ei myöskään tässä tapauksessa vaikuta kuluttajan laista johtuvien oikeuksien, mukaan lukien tavaran takuun, olemassaoloon.

 

Vaihtopyyntö kolmen arkipäivän sisällä

Verkkokaupan kautta tapahtuvassa myynnissä pätee myös kolmen arkipäivän kuluessa tehty vaihtopyyntö. Vaihtopyynnöt jätettiin kolmen arkipäivän kuluessa 151/2003 mukaisesti. (IX. 22.) Korm. voidaan panna täytäntöön määräyksen piiriin kuuluvien uusien kestotavaroiden osalta, jonka mukaan jos joku vahvistaa vaihtopyynnön toimittamisen 3 arkipäivän kuluessa, myyjän on tulkittava tämä siten, että tuote oli viallinen jo myyntihetkellä ja on vaihdettava tuote ilman pitkiä puheita..

 

Milloin Myyjä vapautuu takuuvelvollisuudestaan?

Myyjä vapautuu takuuvelvollisuudestaan vain, jos se osoittaa, että virheen syy on syntynyt suorituksen jälkeen.

Huomioithan, että samasta viasta johtuen et voi vedota samaan aikaan takuu- ja takuuvaatimusta tai tuotetakuu- ja takuuvaatimusta, muuten sinulla on takuusta johtuvat oikeudet takuuoikeuksista riippumatta. 

 

 

Online riitojenratkaisualusta

Euroopan komissio on perustanut verkkosivuston, jolle kuluttajat voivat rekisteröityä, jotta he voivat ratkaista verkkokauppaa koskevat kiistansa täyttämällä hakemuksen välttäen oikeudenkäyntiä. Tällä tavoin kuluttajat voivat puolustaa oikeuksiaan ilman, että esimerkiksi etäyhteydet estävät heitä tekemästä sitä.

Jos haluat tehdä valituksen verkosta ostamastasi tuotteesta tai palvelusta etkä välttämättä halua mennä oikeuteen, voit käyttää verkkoriidanratkaisutyökalua.

Portaalissa sinä ja elinkeinonharjoittaja, jota vastaan olet tehnyt valituksen, voitte yhdessä valita riidanratkaisuelimen, jolle haluat uskoa valituksen käsittelyn. Online-riitojenratkaisualusta löytyy täältä: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Valitusten käsittely- ja täytäntöönpanovaihtoehdot

Kuluttaja voi tehdä tuotetta tai myyjän toimintaa koskevia kuluttajavalituksia seuraaviin yhteystietoihin:

 • Puhelin: +36309033357
 • Internet-osoite: www.froquent.com
 • Sähköposti: info@froquent.com

Kuluttaja voit välittää valituksen yritykselle suullisesti tai kirjallisesti, joka liittyy yrityksen tai yrityksen edun mukaisesti toimivan henkilön toimintaan, toimintaan tai laiminlyöntiin tavaroiden jakelun tai myynnin yhteydessä kuluttajille.

Suullinen valitus on tutkittava välittömästi yrityksen toimesta ja korjattava tarvittaessa. Jos kuluttaja ei suostu valituksen käsittelyyn tai valitusta ei ole mahdollista tutkia välittömästi, elinkeinonharjoittajan on viipymättä tehtävä valituksesta ja kannastaan pöytäkirja ja toimitettava kopio kuluttajalle paikan päällä, jos valitusta ilmenee. henkilökohtainen suullinen valitus. Jos suullinen valitus on tehty puhelimitse tai muussa sähköisessä viestintäpalvelussa, se on lähetettävä kuluttajalle samaan aikaan asiallisen vastauksen kanssa 30 päivän kuluessa kirjalliseen valitukseen vastaamista koskevien vaatimusten mukaisesti. Muilta osin sinun on edettävä kirjallisen valituksen käsittelyssä seuraavasti. Kirjallinen valitus liikkeeltä - ellei suoraan sovellettavassa Euroopan unionin säädöksessä toisin säädetä, vastaanotettaessa sen on 30 päivän kuluessa vastattava kirjallisesti ja ryhdyttävä toimiin ilmoittaakseen sen. Lyhyempi määräaika voidaan asettaa lailla ja pidempi määräaika lailla. Yrityksen on perusteltava valituksen hylkääminen. Puhelimen tai sähköisen viestintäpalvelun kautta välitetty suullinen valitus on varustettava yksilöivällä tunnistenumerolla.

Valituspöytäkirjassa on oltava seuraavat tiedot:

 • kuluttajan nimi ja osoite,
 • valituksen tekemispaikka, aika ja tapa,
 • yksityiskohtainen kuvaus kuluttajan valituksesta, luettelo asiakirjoista, asiakirjoista ja muista kuluttajan esittämistä todisteista,
 • yrityksen lausunto kantastaan kuluttajan valitukseen, jos valitus voidaan tutkia välittömästi,
 • pöytäkirjan tekijän ja, lukuun ottamatta puhelimitse tai muulla sähköisessä muodossa tehtyä suullista valitusta, kuluttajan allekirjoitus,
 • pöytäkirjan kirjaamispaikka ja -aika,
 • puhelimitse tai muun sähköisen viestintäpalvelun kautta tehdyn suullisen valituksen osalta valituksen yksilöivä tunnusnumero.

Yrityksen on säilytettävä valituksesta ja vastauksesta kopio viiden vuoden ajan ja esitettävä se pyynnöstä tarkastusviranomaisille.

Jos valitus hylätään, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kuluttajalle kirjallisesti, mikä viranomainen tai sovitteluelin voi valituksellaan tehdä valituksen. Tietoihin on sisällyttävä myös kuluttajan koti- tai asuinpaikan toimivaltaisen viranomaisen tai sovitteluelimen sijainti, puhelin- ja Internet-yhteystiedot sekä postiosoite. Tiedoissa on myös mainittava, onko elinkeinonharjoittaja turvautunut sovittelumenettelyyn kuluttajariidan ratkaisemiseksi. Jos myyjän ja kuluttajan välistä kuluttajariitaa ei saada ratkaistua neuvottelujen aikana, kuluttajalla on seuraavat täytäntöönpanovaihtoehdot:

Kuluttajansuojamenettely

Valitukset kuluttajansuojaviranomaisille. Jos huomaat kuluttajan kuluttajan oikeuksien loukkauksen, sinulla on oikeus tehdä valitus asuinpaikkasi kuluttajansuojaviranomaiselle. Valituksen tutkittuaan viranomainen päättää kuluttajansuojamenettelyn etenemisestä. Kuluttajansuojan ensimmäisen tason virkatehtäviä hoitavat kuluttajan asuinpaikan mukaan toimivaltaiset pääkaupunki- ja lääninhallitukset, joista luettelo löytyy täältä: https://www.kormanyhivatal.hu/

Oikeudenkäynti

Asiakkaalla on oikeus saattaa kuluttajariitasta johtuva vaatimuksensa täytäntöön tuomioistuimessa siviilioikeudellisen menettelyn puitteissa siviililakilain V vuonna 2013 ja siviiliprosessilaista vuodelta 2016 annetun lain CXXX mukaisesti. lain määräysten mukaisesti.

Sovittelupaneelin käsittely

Haluamme ilmoittaa, että voit tehdä kuluttajavalituksen meitä vastaan. Jos kuluttajavalitus hylätään, sinulla on myös oikeus kääntyä asuin- tai oleskelupaikkasi toimivaltaisen sovitteluelimen puoleen: sovitteluelimen menettelyn aloittamisen edellytyksenä on, että kuluttaja hakee suoraa yritystä ratkaista riita asianomaisen elinkeinonharjoittajan kanssa. . Kuluttajan pyynnöstä toimivaltaisen elimen sijasta kuluttajan pyynnöstä nimetty sovitteluelin on toimivaltainen menettelyyn.

Yhtiöllä on velvollisuus tehdä yhteistyötä sovittelumenettelyssä.

Tässä yhteydessä yritysten on kutsuttava koolle sovitteluelin velvollisuus lähettää vastaus, ja se kirjataan velvoitteeksi sovitteluelimessä velvollisuus esiintyä ("sopimukseen pääsemiseen valtuutetun henkilön osallistumisen varmistaminen kuulemiseen").

Jos yhtiön kotipaikkaa tai toimitilaa ei ole rekisteröity alueellisesti toimivaltaista sovitteluelintä toimivan kamarin läänissä, yhtiön yhteistyövelvollisuus ulottuu tarjoamaan mahdollisuus tehdä kirjallinen sopimus sovitteluelimen tarpeiden mukaisesti. kuluttaja.

Jos edellä mainittua yhteistyövelvollisuutta rikotaan, kuluttajansuojaviranomaisella on toimivalta pakollinen sakkojen määrääminen sovellettavasta sakosta ei ole mahdollista luopua. Kuluttajansuojalain lisäksi pk-yrityslain asiaa koskevaa säännöstä on muutettu siten, että sakkojen määräämisestä ei myöskään luovuta pienten ja keskisuurten yritysten osalta.

Sakon määrä voi vaihdella 15 000 HUF:sta 500 000 HUF:iin pienten ja keskisuurten yritysten osalta ja 15 000 HUF sellaisten ei-pienten ja keskisuurten yritysten osalta, joiden vuotuinen liikevaihto ylittää 100 miljoonaa HUF, 5 % yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta, mutta enintään 500 miljoonaa forinttia. Pakollisen sakon käyttöönotolla lainsäätäjä haluaa korostaa yhteistyötä sovitteluelinten kanssa ja varmistaa yritysten aktiivinen osallistuminen sovittelumenettelyyn.

Sovitteluelimellä on valtuudet ratkaista kuluttajariitoja tuomioistuimen ulkopuolella. Sovitteluelimen tehtävänä on yrittää päästä osapuolten välille sopimukseen kuluttajariidan ratkaisemiseksi, jos se ei onnistu, se päättää asiasta varmistaakseen kuluttajan oikeuksien yksinkertaisen, nopean, tehokkaan ja kustannustehokkaan täytäntöönpanon. Kuluttajan tai elinkeinonharjoittajan pyynnöstä sovitteluelimen on annettava neuvoja kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Sovitteluelimen menettely aloitetaan kuluttajan pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti sovitteluelimen puheenjohtajalle: kirjallinen vaatimus voidaan täyttää kirjeellä, sähkeellä, sähkeellä tai faksilla sekä muulla tavalla, jonka avulla vastaanottaja voi säilyttää hänelle osoitetut tiedot pysyvästi. tarkoitukseen, johon tiedot on tarkoitettu. , ja näyttää tallennetut tiedot muuttumattomassa muodossa ja sisällössä.Hakemuksen tulee sisältää

 • kuluttajan nimi, asuin- tai oleskelupaikka,
 • kuluttajariitaan osallistuvan yrityksen nimi, rekisteröity kotipaikka tai toimipaikka,
 • jos kuluttaja nimeää toimivaltaisen elimen toimivaltaisen sovitteluelimen sijaan,
 • lyhyt kuvaus kuluttajan kannasta, sitä tukevat tosiasiat ja todisteet,
 • kuluttajan lausunto siitä, että kuluttaja on yrittänyt suoraan ratkaista riidan asianomaisen yrityksen kanssa
 • kuluttajan lausunto siitä, että asiassa ei ole aloitettu sovittelumenettelyä muussa sovitteluelimessä, sovittelumenettelyä ei ole aloitettu, vaatimusta ei ole esitetty tai maksusuoritusmääräystä ei ole haettu,
 • lautakunnan päätösesitys,
 • kuluttajan allekirjoitus.

Hakemukseen on liitettävä se asiakirja tai jäljennös (ote), jota kuluttaja vetoaa todisteena, erityisesti yrityksen kirjallinen lausunto valituksen hylkäämisestä, tai jos se ei ole mahdollista, muu kuluttajan käytettävissä oleva kirjallinen todiste vaadittava konsultaatio.

Jos kuluttaja toimii asiamiehen välityksellä, valtakirja on liitettävä hakemukseen.

Lisätietoa sovitteluelimistä löytyy täältä: https: //www.bekeltetes.hu Lisätietoja alueellisesti toimivaltaisista sovitteluelimistä löytyy täältä: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kunkin alueellisesti toimivaltaisen sovitteluelimen yhteystiedot:

 

Baranyan läänin sovittelulautakunta
Osoite: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Puhelinnumero: 06-72-507-154
Faksi: 06-72-507-152
Sähköposti: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskunin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Puhelinnumero: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Faksi: 06-76-501-538
Sähköposti: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Verkkosivusto: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békésin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Puhelinnumero: 06-66-324-976
Faksi: 06-66-324-976
Sähköposti: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplénin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Puhelinnumero: 06-46-501-091; 06-46-501-870
Faksi: 06-46-501-099
Sähköposti: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapestin sovittelulautakunta
Osoite: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Puhelinnumero: 06-1-488-2131
Faksi: 06-1-488-2186
Sähköposti: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrádin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Puhelinnumero: 06-62-554-250 / 118
Faksi: 06-62-426-149
Sähköposti: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejérin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Puhelinnumero: 06-22-510-310
Faksi: 06-22-510-312
Sähköposti: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopronin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 9021 Győr, Szent István út 10 / a.
Puhelinnumero: 06-96-520-217
Faksi: 06-96-520-218
Sähköposti: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Biharin piirikunnan sovittelulautakunta
Osoite: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Puhelinnumero: 06-52-500-710
Faksi: 06-52-500-720
Sähköposti: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heveksen läänin sovittelulautakunta
Osoite: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Puhelinnumero: 06-36-429-612
Faksi: 06-36-323-615
Sähköposti: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnokin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. kerrokset 305-306.
Puhelinnumero: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Faksi: 06-56-510-628
Sähköposti: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergomin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Puhelinnumero: 06-34-513-027
Faksi: 06-34-316-259
Sähköposti: szilvi@kemkik.hu

 

Baranyan läänin sovittelulautakunta
Osoite: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Puhelinnumero: 06-72-507-154
Faksi: 06-72-507-152
Sähköposti: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskunin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Puhelinnumero: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Faksi: 06-76-501-538
Sähköposti: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Verkkosivusto: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békésin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Puhelinnumero: 06-66-324-976
Faksi: 06-66-324-976
Sähköposti: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplénin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Puhelinnumero: 06-46-501-091; 06-46-501-870
Faksi: 06-46-501-099
Sähköposti: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapestin sovittelulautakunta
Osoite: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Puhelinnumero: 06-1-488-2131
Faksi: 06-1-488-2186
Sähköposti: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrádin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Puhelinnumero: 06-62-554-250 / 118
Faksi: 06-62-426-149
Sähköposti: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejérin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Puhelinnumero: 06-22-510-310
Faksi: 06-22-510-312
Sähköposti: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopronin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 9021 Győr, Szent István út 10 / a.
Puhelinnumero: 06-96-520-217
Faksi: 06-96-520-218
Sähköposti: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Biharin piirikunnan sovittelulautakunta
Osoite: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Puhelinnumero: 06-52-500-710
Faksi: 06-52-500-720
Sähköposti: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heveksen läänin sovittelulautakunta
Osoite: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Puhelinnumero: 06-36-429-612
Faksi: 06-36-323-615
Sähköposti: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnokin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. kerrokset 305-306.
Puhelinnumero: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Faksi: 06-56-510-628
Sähköposti: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergomin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Puhelinnumero: 06-34-513-027
Faksi: 06-34-316-259
Sähköposti: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrádin piirikunnan sovittelulautakunta
Osoite: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / A.
Puhelinnumero: 06-32-520-860
Faksi: 06-32-520-862
Sähköposti: nkik@nkik.hu

 

Pestin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 59-61, Etele út, Budapest. II. kerros 240.
Postiosoite: 1364 Budapest, Pf .: 81
Puhelinnumero: 06-1-269-0703
Faksi: 06-1-474-7921
Sähköposti: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogyn läänin sovittelulautakunta
Osoite: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Puhelinnumero: 06-82-501-026
Faksi: 06-82-501-046
Sähköposti: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg läänin sovittelulautakunta
Osoite: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Puhelinnumero: 06-42-311-544
Faksi: 06-42-311-750
Sähköposti: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolnan läänin sovittelulautakunta
Osoite: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. lattia
Puhelinnumero: 06-74-411-661
Faksi: 06-74-411-456
Sähköposti: kamara@tmkik.hu

 

Iron Countyn sovittelulautakunta
Osoite: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Puhelinnumero: 06-94-312-356
Faksi: 06-94-316-936
Sähköposti: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprémin läänin sovittelulautakunta
Osoite: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. pohjakerros 116.
Puhelinnumero: 06-88-429-008
Faksi: 06-88-412-150
Sähköposti: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zalan läänin sovittelulautakunta
Osoite: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Puhelinnumero: 06-92-550-513
Faksi: 06-92-550-525
Sähköposti: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online riitojenratkaisualusta

 

Euroopan komissio on perustanut verkkosivuston, jolle kuluttajat voivat rekisteröityä, jotta he voivat ratkaista verkkokauppaa koskevat kiistansa täyttämällä hakemuksen välttäen oikeudenkäyntiä. Tällä tavoin kuluttajat voivat puolustaa oikeuksiaan ilman, että esimerkiksi etäyhteydet estävät heitä tekemästä sitä.

Jos haluat tehdä valituksen verkosta ostamastasi tuotteesta tai palvelusta etkä välttämättä halua mennä oikeuteen, voit käyttää verkkoriidanratkaisutyökalua.

Portaalissa sinä ja elinkeinonharjoittaja, jota vastaan olet tehnyt valituksen, voitte yhdessä valita riidanratkaisuelimen, jolle haluat uskoa valituksen käsittelyn. Online-riitojenratkaisualusta löytyy täältä: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

usein 2021