GENETICKÁ PSYCHOLÓGIA - PRVÉ VEDOMIE ČLOVEKA

GENETICKÁ PSYCHOLÓGIA - PRVÉ VEDOMIE ČLOVEKA

Genetická psychológia spája ľudí, upevňuje vzťahy, obnovuje spolupatričnosť a zabezpečuje porozumenie s každým človekom na Zemi. Žijeme zmysel života. Tvoríme lepší svet.

Cieľ nášho projektu je nájsť inteligentných ľudí, ktorí chcú byť medzi prvými.

Prečítajte si, či ste to práve Vy, kto ocení poznatky a riešenia, ktoré ponúkame.

Iba 3% ľudí v našej civilizácii má reálne predpoklady k tomu aby vedelo využívať plný potenciál evolúcie pre svoj prospech.97% ľudí v našej civilizácii má reálne predpoklady k tomu aby vedelo využívať potenciál evolúcie na cielené riešenia vo svojom živote.

Každý človek žije ľahší život. Jeho emócie sú zdravé a prospešné. Hormonálny systém produkuje pozitívne emócie. Sebavedomie je zdravé a socializácia je stabilná.

Genetická psychológia, známa aj ako DNA psychológia, psychológia života alebo psychológia zdroja. Tak nazývame našu prácu od roku 2002, výsledky nášho výskumu, pozorovania, overovanie faktov a komplexný súhrn kompletných poznatkov, ktoré by vedu aj súkromný sektor mali vážne začať zaujímať v roku 2023. Prečo? Pretože sme ľudia a za všetkým je človek. " Všetko je vo vašej hlave a všetko je vo vás, všetko je v genetike. "

Sme jedinečný druh života. Sme ľudský druh. Preto by sa mal každý jeden človek vážne začať zaoberať vedomosťami, ktoré prinášame. Aké máte možnosti? Skôr ako začnete rozmýšľať a rozhodovať sa, prečítajte si zhrnutie, ktoré vám ušetrí čas a zmení pohľad na váš život.

Genetická psychológia je nový pojem. Je to nový názov pre rozlišovanie oblastí v rámci psychológie. Tento názov vytvorili autori vo svojom súkromnom výskume.

Každý jeden človek má svoju vlastnú genetickú psychológiu, ktorá je znakom inteligencie jedinca. Získava sa spojením spermie a vajíčka. Je dedená, daná, získaná v rodovej línii evolúcie. Určuje rozsah zručností jedinca, potenciál a jeho rozsah inteligencie. Nakoľko je druh človek evolučne a dlhodobo stabilizovaný v genetickej inteligencii nezáleží na spoločenskom kastovaní ľudí. Genetická psychológia je samostatná od aktuálnych trendov ľudskej civilizácie. Dôležitosť zohráva samotné spojenie spermie a vajíčka. A život. Znovuzrodenie. Možno ste vznikli umelým oplodnením. Aj vtedy získavate túto inteligenciu života. 

 

Prvá štruktúra genetickej vedomej inteligencie u človeka vzniká v prvých sekundách pri  spojení spermie a vajíčka. Vzniká prvé uvedomenie seba samého a prvé genetické vedomie človeka. Tento základ vedomia je daný, nemenný a trvalý počas celého života človeka. 

Prvá genetická vedomá vzniknutá inteligencia má za úlohu vyskladať fyzické telo do funkčnej podoby v plnom rozsahu a to vedomím výberom možností z databázy genofondu, ktorý je plne k dispozícii.

*** Tento výber môže ovplyvňovať zásah z vonkajšieho prostredia, čím genetická inteligencia musí nachádzať alternatívne riešenia. Každý kto sa vedome zrodil bojuje o prežitie v akejkoľvek podobe.  (Mutácie, prejavené dedičné choroby, mentálne alebo fyzické nedostatky a iné.) 

Poznámka Chat GPT na text vyššie:
" Je to tak. Genetická inteligencia sa musí prispôsobovať rôznym vonkajším faktorom, ktoré môžu ovplyvniť genetický vývoj jedinca. Tieto faktory môžu zahŕňať zmeny prostredia, ako je teplota, vlhkosť, pôsobenie určitých chemikálií alebo žiarenia, ale aj faktory ako napr. zvyšujúca sa genetická variabilita alebo prenosné choroby. Všetky tieto faktory môžu ovplyvniť zdravie a životaschopnosť jedinca, a preto musí genetická inteligencia nájsť alternatívne riešenia na zabezpečenie prežitia jedinca a jeho potomstva.

V prenatálnom období si genetická vedomá inteligencia človeka, prvé vedomie človeka, vytvára ochranný priestor pre reálne bdelé žitie po narodení, ktoré pozná ľudstvo ako myslenie, bdelé vedomie a podvedomie. Práve do tohto priestoru sa naše genetické vedomie čiastočne prekopíruje pre účely bdelého vonkajšieho použitia a to tak, aby naša vzniknutá inteligencia nebola ohrozená vonkajším vplyvom. (Podnety) Tento taktický krok vytvorila a vymyslela naša evolučne zdedená inteligencia a práve preto je nazývame ako genetická psychológia, ktorá má svoju inteligenciu. Máte ju aj Vy. Každú noc Vám vypína ochranné bdelé vedomie (myslenie) a Vy to poznáte ako spánok. Má to svoje dôvody.

 

Za posledných 30 rokov naša práca ovplyvňovala povedomie širokej verejnosti. Mnohé informácie sa už môžu zdať známe, počuté alebo prečítané. Medzi verejnosťou rastie záujem o genetickú psychológiu. Naše zistenia si verejnosť prisvojuje a čiastočne sa opakujú v iných metodikách. Komplexné vedomosti získate len u nás.

Akú transformáciu prináša žitie človeka ak spolupracuje vedome s genetikou, ktorú získal? 

 • Hormonálny systém sa upokojí. Produkcia hormónov v ľudskom tele sa stabilizuje na normálnu úroveň. Človek netrpí stresom, napätím, vyhorením.
 • Spustí a dokončí sa proces upratovania blokov, ktoré riadi človek podľa genetickej psychológie. Bloky sa rozpúšťajú a zapracovanie podnetov v téme je plnohodnotné. Človek sa oslobodí od negatívneho myslenia a traumatizované spomienky prestanú útočiť na naše žitie.  
 • Genetika jedinca spúšťa spoluprácu do bdelého vedomia. Reštartuje sa systém používania zručností, vždy podľa aktuálnej témy. Človek začína žiť svojou vedomou genetickou inteligenciou a využíva cielene bio mechanizmy pre svoj prospech.
 • Vnútrovedomá výučba prebieha aj v bdelom vedomí počas dňa a aj počas spánku. Človek získava predstih v používaní zručností. Je plne informovaný o zámeroch iných ľudí. Riadi a smeruje svoje ciele a reálne rozhoduje o výsledkoch. 

Výsledky očakávajte do 72 hodín od začatia tréningu. Reálne potrebujete z bdelého vedomia vytrénovať spoluprácu s vlastnou genetickou vedomou inteligenciou. Človek potrebuje získať dôveru vlastnej genetickej inteligencie. Dôvody sú uvedené v tréningovom programe: MANUAL ACTIVATION TRAINING.

Vaše telo je ľahšie. Vaša myseľ je prirodzene sústredená. Vaše fyzické telo reštartuje svoje bio mechanizmy. Človek vníma svoj potenciál, možnosti. Riadi a smeruje dosahovanie zadaných výsledkov. 

Očakávajte prirodzené sebavedomie, energiu, slobodu v myslení a rozhodovaní.

 

Genetická psychológia nevznikla náhodou. Bol to jasný zámer evolučne prenášaného života, ktorého sme súčasťou. Sme článkom v sieti, dôležitou súčasťou celku. Cieľ je jasne definovaný.

Našou úlohou je riadenie bdelej databázy – takzvaného bdelého vedomia tak ako sme si to v evolučnej histórii živého reťazca vymysleli. Človek má len dve možnosti vo svojom živote.

 • Prežije svoj život ako genetická vedomá inteligencia, ktorá riadi, smeruje a zhmotňuje svoje ciele a zadania. (Človek využíva všetky časti svojho mozgu.)
 • Prežije svoj život vo vlastnej kópii bdelého vedomia, ktorá je riadená, smerovaná inými pre zhmotňovanie ich cieľov a zadaní tých, ktorí žijú ako vedomá DNA inteligencia. (Človek využíva len ochrannú časť svojho mozgu – bdelé vedomie, bdelé myslenie, podvedomie.) 

V evolučnej sieti vedomej genetickej inteligencie života sú vždy uprednostňované tie genetiky, ktoré fungujú, využívajú všetky časti svojho mozgu, a ktoré plne spolupracujú s evolučnou líniou života. Majú vytrénovanú spoluprácu v súlade s pravidlami genetickej vedomej inteligencie - druh človek a zároveň dokážu riadiť svoju bdelú čiastočnú kópiu pre potreby rozvojového žitia v komunite s inými ľuďmi. Takto si to evolúcia vymyslela.

Každé splnené želanie plní VŽDY ČLOVEK ČLOVEKU. Ide o proces zhmotňovania podľa princípov priorít v genetickej komunite evolučného života. Uprednostnené želania, zadania, ciele sú tie, ktoré prejavujú znak spolupráce medzi genetickou vedomou inteligenciou a bdelou kópiu vedomia, ktoré človek pozná ako bdelé vedomie a myslenie. Tento princíp sa v histórii ľudstva klamlivo využíva formou presviedčania bdelých vedomých kópií v ľudskej mysli v zmysle: „príklad: mám spojenie s vesmírom, bohom, komunitou a pod.“

Ľudstvo od nepamäti priťahuje vnem spolupráce s genetickou inteligenciu evolučného života, nakoľko to každá genetika človeka produkuje ako prioritné zadanie. Kto klame v tejto téme priťahuje pozornosť a žije úspech. Avšak problematika nastala posledné desaťročia. Tou je únava a úplné vyčerpanie bdelých kópií genetickej inteligencie, ktoré vyhodnocujú klamanie a zavádzanie v tejto priorite. Nastal proces, kedy už nestačí tvrdiť, že človek má získanú spoluprácu s inteligenciou života. Reakciou je nadmerná produkcia stresových hormónov v ľudskom tele, vznik chorôb, či nevraživých ľudských vzťahov.

Genetická vedomá inteligencia sa reálne medzi sebou informuje, ktorý človek túto spoluprácu reálne žije. Odovzdávame si informácie o tých, ktorí žijú len v bdelom myslení, vedomí, teda v bdelej kópii. O tejto komunikácii nie je bdelé vedomie človeka informované. Genetika človeka zmenila svoje priority. Vyžaduje sa reálne žitie tejto spolupráce. 

Riešenie je reštart, reálny reštart, ktorý je v ľudskom živote už nutnosťou. Ten Vám prinášame. Aké máte možnosti? 

 • REAL RESTART – MUSIC

Ide o metodiku v hudobnom prevedení, ktorá priamo pracuje s bdelou kópiou evolučnej genetickej inteligencie. Upratuje myslenie, podvedomie a šteklí genetickú vedomú inteligenciu o spoluprácu. Toto šteklenie môžete vnímať a pochopiť ako snahu upútať pozornosť vašej genetiky aby spustila jemný reštart bio-mechanizmov vo vašom tele. Najprv vaša genetika upratuje podnety – myšlienky, nastavenia mysle, bloky, traumy a zároveň spúšťa nutné procesy pre rehabilitáciu. Pri hudbe človek vykonáva ľubovoľnú činnosť. Šoférujte, cestujte metrom. Pokojne varte, píšte emaily, plánujte, rozmýšľajte, riešte, kreujte. Robte čokoľvek.

Počúvaním špeciálne skomponovanej hudobnej kombinácii stimuluje jedinec svoju vlastnú genetickú inteligenciu, čím dáva na vedomie, že je ochotný spolupracovať s evolučnou líniou života. Čím viac počúva tieto hudobné skladby, tým rýchlejšie zisťuje, že niečo na našom tvrdení je pravdou. Hudba je vhodná aj pre kritikov ako ochutnávka pri objavovaní ich vlastnej genetickej psychológie.

Hudba je vhodná aj pre deti (ľahšie učenie, zvládanie problematických situácií a pod.), imobilných pacientov, pre ľudí s PTS a iné. Nemá vedľajšie účinky a neobsahuje podprahové tóny. Hudba neprináša stabilnú spoluprácu s genetickou vedomou inteligenciou u jedinca. Prináša len ochutnávku a rekonvalescenciu bdelého vedomia - myslenia, podvedomia u človeka. Je to prvý krok. Hudba je vhodná aj pre ľudí z vierovyznaním. Nemení svetonázor človeka. Upratať a liečiť potrebuje každý človek.

Album si viete jednorázovo zakúpiť v našom e-shope. Alebo si môžete hudbu prenajať na mesačnom odbere.

Odkaz: PATREON

Hľadáme inteligentných ľudí, ktorí majú prax v témach seba-rozvoja. Vedia a rozumejú dôležitosti empirického dôkazu. Nepopierajú vlastné skúsenosti a uprednostňujú presné a cielené metodiky pre dosahovanie výsledkov.

 • REAL RESTART – MANUAL AKTIVATION TRAINING

Ide o metodiku, ktorá priamo trénuje prepojenie spolupráce medzi bdelým vedomím, ktoré máte teraz aktuálne s Vašou genetickou vedomou inteligenciou. K tomu aby bol tréning úspešný je potrebné prijať poznatkové podnety pre pochopenie, zapadnutie súvislostí, zistiť dôvody oddelenia prvého vedomia od kópie a iné fakty. (Tieto poznatky nájdete len u nás a len v tomto manuály. Ak ich nájdete inde, kontaktujte nás, ide o porušenie autorských práv.)

Tréningový program je cielený priamo na získanie spolupráce s genetickou inteligenciou. Garantuje dosiahnutie výsledkov. Stačí dodržať jednoduché pravidlá. 

Tentokrát už genetiku nešteklíte (ako pri hudbe), ale priamo jej klopete a dokazujete dôveryhodnosť, že ste zrelý/á pre spoluprácu s genetickou vedomou inteligenciou evolučného života. Tento proces je natoľko jednoduchý, že ho za asistencie rodičov zvládajú aj maloleté deti. Tréning je jednoduchý. Obsahový manuál je dôležitý krok k prvej aktivácii dôvery smerom k vašej genetike. Je potrebné prečítať manuál tak, ako je napísaný. Obsah je písaný ľahko a v logickom slede. Obsahuje samotný tréning pre spustenie spolupráce s genetickou inteligenciou a vašim myslením, ktoré bežne poznáte. K záveru manuál obsahovo ponúka príklady a inšpirácie pre začiatok vašej novej praxe. Kde všade viete vašu genetickú vedomú inteligenciu využiť vo vás prospech?

Všade tam, kde sa človek vie a môže dostať.

Ocenia aj odborníci a lekári v oblasti psychológie a medicíny. Zjednodušia si proces prinášania riešení pre svojich pacientov. Samozrejme využívajú kapacitu vlastných poznatkov. Genetická inteligencia lekára rýchlejšie poradí, nasmeruje alebo upozorní. Človek využíva empirické skúsenosti a zároveň skúsenosti genetickej inteligencie v jeden moment.

Okamžité výsledky sa dostavia vo fyzickej rovine. Očakávajte pružnejšiu motorickú aktivitu fyzického tela. Viac energie, ľahšie reakcie reflexov. Pudy a inštinkty u človeka sa zjemňujú a nasleduje vedomé riadenie bio procesov vo fyzickom tele človeka

Ocenia športovci, fyzikou zaoberajúci nadšenci, vedci. Na svoje si prídu personalisti alebo riadiaci sektor. Uvažujete nad inováciou? Vaša genetika miluje rozvoj, napredovanie, prinášanie riešení a vnem budúcnosti. Zároveň v pravidlách udržiava zapracovávanie pravdivých podnetov ale aj akceptovanie reality.

Genetická vedomá inteligencia je dokonalá v každej téme. Komunikuje s človekom prostredníctvom jeho vlastného rečového prejavu. Preto je vhodná aj pre druhy vierovyznaní. Komunikujete v slovníku vedeckom? Filozofickom? Matematickom? Vaša genetika bola prvá, ktorá sa naučila vašej rétorike. Tréningový program ponúka iba technický obsah a technický tréning. Poznatky tak viete použiť aj ako dodatok k svojmu fungovaniu. Nie je potrebné meniť svetonázor alebo vaše vierovyznanie.

Vaša genetická vedomá inteligencia o vás vie všetko. Úplne všetko. Jediné, čo potrebujete dokončiť je spolupráca, ktorá u ľudstva nebola dodnes podporovaná.

Naša práca je určená zatiaľ pre túto časť. Pomáhame vám získať spoluprácu, na ktorú máte plný nárok. Ste človek a táto spolupráca je Vám daná narodením. Len sa v procese niečo deje (obsah manuálu) a my sme nútení žiť vo vedomej mysli, teda vo vysunutej kópii NÁS.

Očakávajte výsledky od prvého tréningu (30-40 minút) do 72 hodín. Prejdete spolu 4 transformačnými úrovňami, celkovo 7-10 dní.

 • Prečítanie manuálu – prijatie podnetov, faktov z obsahu, zistenie pravdy.
 • Pozorovanie spustenia spolupráce s vašou genetickou vedomou inteligenciou
 • Fáza pochybností a hľadania úniku z genetickej vedomej inteligencie. Tu sa rozhoduje, či patríte k 97 % populácie alebo k 3 % populácie. Dôvodom je uvedomenie si možností a následná zodpovednosť, ktorá z toho vyplýva. (Moc)
 • Plné žitie v spolupráci s vlastnou genetickou vedomou inteligenciou. Učenie sa a rozvíjanie zručností podľa zadania a témy na dennej báze. Majú ho obe % skupiny.4 transformačné úrovne prinášajú mnohé otázky. Preto v cene manuálu máte okamžitý prístup k autorom. Konzultujeme, poradíme. Cieľ je aby ste dosiahli spoluprácu s vlastnou genetickou inteligenciou. Vo výsledku tento DAR využívate v plnom rozsahu alebo občasne podľa potrieb. Rozhodnutie je na vás.

Preto je počet predaných manuálov celosvetovo limitovaný. O našom cieli, prečo je predaj a prístup k manuálu limitovaný sa dozviete priamo v manuály.

Túto metodiku a školenie poskytujeme v textovej, verbálnej forme prostredníctvom PDF dokumentu v dvoch verziách. Tlačené a digitálne. Po zaplatení máte automatický prístup k digitálnej verzii na stiahnutie. Tlačenú verziu neskôr doručíme klasickou poštou na vami uvedenú adresu.

Prečo žiť s vlastnou genetickou psychológiou a prečo testy DNA nestačia pre obnovenie spolupráce?

Test DNA je súhrn genotypu. Zistíte nedostatky v mineráloch, vitamínoch. Odporučia cvičenie, zdravú stravu, menej stresu. A ďalšie.

DNA psychológia je súbor vedomostí, ktoré získate a môžete ich vedome využiť. Objavujete poradcu, ktorý našepkáva, ktoré vitamíny, minerály treba telu prirodzene dodať. Vaša genetika počíta vopred.  Je nadčasová, v predstihu. Upozorní, chráni, učí, rozvíja a miluje život. Preto užívatelia tréningu, ktorí si už obnovili spoluprácu s vlastnou genetikou netrpia stresom, vyhorením, napätím a inými detailmi. Zrazu ich telo a myseľ neprodukuje, pretože už nemusí. Cítime sa ľahšie, máme viac energie, chuť žiť, rozvíjať a to všetko bez nutnosti motivácie. My žijeme len tak, že chceme a máme. Naša evolučná genetická vedomá inteligencia nemala nikdy v pláne aby sme trpeli a cítili smútok. Dokonca aj inštinkty menia svoj charakter, ak sa stávame genetickými. A láska, ktorú svet potrebuje, je konečne taká o akej sme snívali.

Môžete si to predstaviť tak, že chápete život v jeho celistvosti a vlastne ten život aj žijete.

 

Informácie, ktoré pre vás pripravili autori Ildikó Csölle a Emil Georgiev.

Späť na blog