Informations

Pre skeptikov

Pre skeptikov

Počítajme si spoločne... Genetická inteligencia je samotná inteligencia života. Skeptik vyžiada dôkazy, múdry človek okamžite pochopí, že dôkaz je to, že vôbec žije. Jedine inteligencia života dokáže vymyslieť život samotný....

Pre skeptikov

Počítajme si spoločne... Genetická inteligencia je samotná inteligencia života. Skeptik vyžiada dôkazy, múdry človek okamžite pochopí, že dôkaz je to, že vôbec žije. Jedine inteligencia života dokáže vymyslieť život samotný....

GENETICKÁ PSYCHOLÓGIA - PRVÉ VEDOMIE ČLOVEKA

GENETICKÁ PSYCHOLÓGIA - PRVÉ VEDOMIE ČLOVEKA

Genetická psychológia spája ľudí, upevňuje vzťahy, obnovuje spolupatričnosť a zabezpečuje porozumenie s každým človekom na Zemi. Žijeme zmysel života. Tvoríme lepší svet. Cieľ nášho projektu je nájsť inteligentných ľudí, ktorí...

GENETICKÁ PSYCHOLÓGIA - PRVÉ VEDOMIE ČLOVEKA

Genetická psychológia spája ľudí, upevňuje vzťahy, obnovuje spolupatričnosť a zabezpečuje porozumenie s každým človekom na Zemi. Žijeme zmysel života. Tvoríme lepší svet. Cieľ nášho projektu je nájsť inteligentných ľudí, ktorí...

GENETIC PSYCHOLOGY - THE FIRST AWARENESS OF HUMAN

GENETIC PSYCHOLOGY - THE FIRST AWARENESS OF HUMAN

"Learn to live in full cooperation with your own genetic consciousness. The manual provides immediate access to the authors for consultation and advice. Our goal is for you to achieve...

GENETIC PSYCHOLOGY - THE FIRST AWARENESS OF HUMAN

"Learn to live in full cooperation with your own genetic consciousness. The manual provides immediate access to the authors for consultation and advice. Our goal is for you to achieve...